Cộng đồng

Sóc Trăng Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của đồng bào dân tộc thiểu số

16:53, 18 Tháng Mười Một 2020

(DSX)- Để bảo vệ và phát huy giá trị của các DSVHPVT ĐBDTTHS, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sóc Trăng đã xây dựng trình UBND tỉnh ban hành và tổ chức thực hiện Quyết định 2250/QĐ-UBND ngày 23/9/2016 về việc phê duyệt Kế hoạch bảo tồn và phát huy giá trị DSVHPVT nghệ thuật sân khấu Dù Kê trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2016 - 2020.

Trình diễn nghệ thuật sân khấu Dù Kê - Ảnh minh họa - Nguồn: Báo Dân Trí
       
Thực hiện Thông tư 04/2010/TT-BVHTTDL ngày 30/6/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định việc kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể (DSVHPVT) và lập hồ sơ khoa học DSVHPVT để đưa vào Danh mục DSVHPVT quốc gia, Sở đã tổ chức kiểm kê toàn diện các DSVHPVT trên phạm vị toàn tỉnh ở 07 loại hình gồm: tiếng nói chữ viết; ngữ văn truyền miệng; nghệ thuật trình diễn dân gian; tập quán xã hội và tín ngưỡng; lễ hội truyền thống; tri thức dân gian và nghề thủ công truyền thống. Qua kết quả kiểm kê, đã lựa chọn và thực hiện nhiều đề tài DSVHPVT đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTHS) như: Hoa văn truyền thống tiêu biểu trong trang trí chùa Khmer; Phong tục cưới người Khmer; Nhạc cưới Khmer; Phong tục Lễ Dâng Y (Kathina) của người Khmer Sóc Trăng ở huyện Trần Đề; Lễ cưới người Hoa; Nghệ thuật viết thư pháp của đồng bào Hoa, thành phố Sóc Trăng,…Trình diễn nghệ thuật sân khấu Dù Kê - Ảnh minh họa - Nguồn: Báo Dân Trí
 
Lập 05 hồ sơ khoa học DSVHPVT ĐBDTTHS để đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục DSVHPVT quốc gia, đến nay, có 04 DSVHPVT ĐBDTTHS được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục DSVHPVT quốc gia gồm: Nghệ thuật sân khấu Dù Kê của người Khmer Nam bộ tỉnh Sóc Trăng; Múa Rom Vong của người Khmer ở Sóc Trăng; Nghệ thuật sân khấu Rô Băm của người Khmer ở Sóc Trăng; Nghệ thuật trình diễn nhạc Ngũ âm người Khmer ở Sóc Trăng, chiếm 4/5 tổng số DSVHPVT quốc gia hiện có của toàn tỉnh.

Để bảo vệ và phát huy giá trị của các DSVHPVT ĐBDTTHS, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sóc Trăng đã xây dựng trình UBND tỉnh ban hành và tổ chức thực hiện Quyết định 2250/QĐ-UBND ngày 23/9/2016 về việc phê duyệt Kế hoạch bảo tồn và phát huy giá trị DSVHPVT nghệ thuật sân khấu Dù Kê trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2016 - 2020, Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 28/5/2019 thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay” tại tỉnh Sóc Trăng. Phối hợp triển khai thực hiện các đề tài khoa học cấp tỉnh như: “Tín ngưỡng dân gian người Hoa ở Sóc Trăng”, Phong tục - Lễ hội của đồng bào Khmer tỉnh Sóc Trăng,... với tổng kinh phí gần mười tỷ đồng.

Tham mưu UBND tỉnh duy trì tổ chức và quản lý tốt các lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số như: Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo, Lễ hội Phước Biển, Lễ hội Thắc Côn,... Đặc biệt, Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo đã được Tổng Cục Du lịch đưa vào 15 lễ hội trong Chương trình Quốc gia về Du lịch Việt Nam. Được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức 04 kỳ Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo Khu vực đồng bằng sông Cửu Long vào các năm 2013, 2015, 2017 và 2019. Để bảo vệ thương hiệu Lễ hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đăng ký bản quyền biểu trưng (logo) của Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo tỉnh Sóc Trăng.

Nhằm bảo tồn các loại hình nghệ thuật truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sóc Trăng đã tập trung đầu tư kinh phí xây dựng, sửa chữa nâng cấp hạ tầng, cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật và nâng chất hoạt động của Đoàn Nghệ thuật Khmer tỉnh Sóc Trăng. Quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho 03 đoàn nghệ thuật Dù Kê và 01 đoàn nghệ thuật Rô Băm do tư nhân thành lập hoạt động thông qua thẩm định chương trình biểu diễn, đào tạo, bồi dưỡng diễn viên, nhạc công, cấp phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật,... Duy trì tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng và trình diễn trang phục dân tộc Khmer, dân tộc Hoa định kỳ, đan xen 02 năm/lần. Đặc biệt, năm 2013 phối hợp với Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tổ chức thành công Liên hoan Nghệ thuật sân khấu Dù Kê Khmer Nam Bộ lần thứ I.

Để quảng bá kịp thời và có hiệu quả các giá trị DSVH trên địa bàn tỉnh nói chung và DSVHPVT ĐBDTTHS nói riêng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ động phối hợp, đồng thời hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan truyền thông, báo, đài trung ương và địa phương đến tác nghiệp để thực hiện các tư liệu quảng bá, tuyên truyền về các loại hình DSVHPVT của tỉnh.

Định kỳ, tổ chức kiểm kê, khảo sát và thường xuyên đánh giá tiềm năng, thế mạnh các DSVHPVT ĐBDTTHS để có giải pháp bảo tồn, phát huy, cũng như khai thác các DSVHPVT ĐBDTTHS phục vụ phát triển du lịch, hiện nay nhiều DSVHPVT ĐBDTTHS đã từng bước trở thành sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn thu hút khách du lịch.

Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo sâu sát của Tỉnh ủy, chỉ đạo của UBND tỉnh, nhất là sau khi Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 2-8-2016 về phát triển du lịch tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020, định hướng đến năm 2025, công tác phát triển du lịch nói chung, việc phát huy, khai thác giá trị di sản văn hóa để phát triển du lịch nói riêng có bước chuyển biến đáng kể, rõ rệt. Nhiều di tích đã được đầu tư kinh phí tu bổ, chống xuống cấp và xây dựng các công trình phụ trợ phục vụ phát triển du lịch, nhiều di sản văn hóa phi vật thể ở các loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian, lễ hội truyền thống được bảo tồn, phục dựng, nhiều lễ hội được duy trì tổ chức. Mặt khác, sở còn tổ chức tuyển chọn các sản phẩm văn nghệ đặc trưng, độc đáo phục vụ khách du lịch khi đến Sóc Trăng.

Việc quan tâm đầu tư, khai thác các di sản văn hóa phát triển du lịch đã thu hút khách du lịch đến Sóc Trăng liên tục tăng qua từng năm. Từ năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020, có 8.674.830 lượt khách du lịch đến Sóc Trăng, trong đó có 342.356 lượt khách quốc tế, tổng doanh thu du lịch là 3.327,45 tỉ đồng. Trong tổng số khách du lịch đến tỉnh Sóc Trăng, có khoảng 70 - 80% du khách đến tham quan, tìm hiểu di tích.

Thủy Bích (t/h)

Tin liên quan