Tầm nhìn

Kiên Giang: Công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa được quan tâm nhiều hơn

17:14, 10 Tháng Mười Một 2020

(DSX)- Triển khai chương trình mục tiêu phát triển văn hóa giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa được quan tâm nhiều hơn

Đền thờ Nguyễn Trung Trực tọa tại số 8 đường Nguyễn Công Trứ, phường Vĩnh Thanh, TP Rạch Giá.

Ở Kiên Giang, hệ thống di sản văn hóa bao gồm các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, lễ hội, phong tục tập quán khá phong phú, là nguồn tài nguyên nhân văn có sức hấp dẫn rất lớn đối với du khách. Theo số liệu thống kê ban đầu, toàn tỉnh có hơn 160 di tích với nhiều loại hình phong phú. Số lượng di tích được xếp hạng tính đến nay là 56 di tích gồm : 01 di tích quốc gia đặc biệt, 22 di tích cấp quốc gia và 33 di tích cấp tỉnh trong đó có: Loại hình lịch sử 38 di tích, loại hình kiến trúc nghệ thuật 7 di tích, loại hình danh lam thắng cảnh 9 di tích, loại hình khảo cổ học 2 di tích. Các di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu ở Kiên Giang như: Đình Nguyễn Trung Trực, căn cứ địa cách mạng U Minh Thượng, Nhà tù Phú Quốc, Nhà lưu niệm thi sỹ Đông Hồ, khu di tích Huỳnh Mẫn Đạt, Di chỉ khảo cổ học Giồng Xoài, Đá Nổi, Nền Chùa. Di tích kiến trúc nghệ thuật chùa Quan Đế, chùa Phật Lớn, Khu di tích danh thắng Chùa Hang - Hòn Phụ Tử vv…Trải qua hàng trăm năm tồn tại, hệ thống di tích – danh thắng Kiên Giang đều phải chống đỡ với sự tàn phá của thời gian của thiên nhiên khắc nghiệt, nhưng vẫn được bảo vệ và tôn tạo chu đáo.Đền thờ Nguyễn Trung Trực tọa tại số 8 đường Nguyễn Công Trứ, phường Vĩnh Thanh, TP Rạch Giá - Ảnh: Báo Nhân Dân
Theo Sở VHTT Kiên Giang, triển khai chương trình mục tiêu phát triển văn hóa giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa được quan tâm nhiều hơn; thiết chế văn hóa được tăng cường đầu tư thêm một bước, góp phần giáo dục truyền thống lịch sử ở địa phương và phát triển phong trào văn hóa văn nghệ ở cơ sở.

Ở dự án 1 về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, Trung ương bố trí vốn cả giai đoạn 2,9 tỷ đồng để tu bổ, tôn tạo di tích. Từ năm 2016 đến năm 2020, tỉnh đã triển khai tu bổ 08 di tích, với tổng mức đầu tư là 36 tỷ đồng. Trong quá trình thực hiện các dự án tu bổ di tích, bên cạnh nguồn ngân sách, các địa phương còn chủ động huy động nguồn vốn từ xã hội hóa; các doanh nghiệp, người dân đóng góp kinh phí, ngày công lao động trùng tu, bảo tồn di tích. Các di tích được bảo quản, tu bổ, phục hồi đã phát huy giá trị, đáp ứng nhu cầu văn hóa tâm linh của Nhân dân, góp phần bảo tồn nét kiến trúc riêng, qua đó giữ gìn, phát huy các giá trị di sản của thế hệ trước để lại. Bước đầu kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể thuộc 07 loại hình di sản văn hóa và phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam thực hiện Đề án nghiên cứu khảo cổ học Văn hóa Óc Eo, Ba Thê - Nền Chùa.

Tỉnh đã phê duyệt “Đề án bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ tỉnh Kiên Giang, giai đoạn 2018 - 2020”; đồng thời đưa nội dung chỉ đạo loại hình này vào kế hoạch nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa văn nghệ hàng năm. Toàn tỉnh hiện có trên 150 Câu lạc bộ Đờn ca tài tử. Chú trọng bảo tồn dân ca, dân nhạc, dân vũ, văn học dân gian của đồng bào Khmer - Hoa. Hiện tỉnh có 01 Đoàn Nghệ thuật Khmer và 10 đội văn nghệ Khmer; 20 Câu lạc bộ Lân - Sư - Rồng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai chương trình, còn nhiều khó khăn như hệ thống di tích lịch sử văn hóa phong phú nhưng đang đứng trước nguy cơ bị xâm hại, xuống cấp do biến đổi khí hậu nhưng thiếu kinh phí đầu tư tôn tạo. Vốn cho dự án 2 và 3 còn thiếu so với nhu cầu thực tế, không đủ bố trí trang thiết bị cho các Trung tâm Văn hóa - Thể thao; các điểm vui chơi giải trí trẻ em…

Ngoài danh mục các dự án Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa đã được phê duyệt giai đoạn 2016 - 2020, Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bố trí vốn cho tỉnh một số nội dung, dự án trong giai đoạn 2021 - 2025, bao gồm: Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Trung tâm Văn hóa - Thể thao các huyện, xã còn khó khăn; cấp trang thiết bị cho các đồn biên phòng; dự án đào tạo lại cán bộ, diễn viên theo loại hình nghệ thuật truyền thống để giữ gìn và phát huy các loại hình nghệ thuật của đồng bào dân tộc Khmer, nghệ thuật Đờn ca tài tử… 

Nhằm làm tốt hơn công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bản tỉnh, trong thời gian tới, ngành Văn hóa và Thể thao Kiên Giang tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng, giám sát, kiểm tra việc thực hiện các văn bản Nhà nước về công tác bảo tồn các di sản văn hóa nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững; gắn kết bảo tồn, phát huy di sản văn hóa với phát triển du lịch. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa; khuyến khích tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước đóng góp, tài trợ cho công tác bảo vệ, trùng tu, tôn tạo và phát huy các giá trị di tích lịch sử văn hóa.

Hoạt động bảo tồn, làm giàu và phát huy giá trị di sản văn hóa cần được thực hiện thường xuyên, liên tục, với sự quan tâm sâu sắc của các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở, sự cộng đồng trách nhiệm của nhân dân, có như vậy mới đảm bảo làm tốt hơn công tác này, góp phần làm cho di sản văn hóa là một trong những tài nguyên, nguồn lực quan trọng phục vụ cho sự phát triển trong thời kỳ hội nhập.

Thủy Bích (t/h)

Tin liên quan