Tầm nhìn

Bộ VHTTDL cho ý kiến về Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ một số di tích tại Tây Ninh

09:50, 03 Tháng Mười Một 2020

(DSX)- Bộ VHTTDL đã có văn bản gửi UBND tỉnh Tây Ninh về việc thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Nhà bia tưởng niệm Liên đội 7 thuộc di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh Núi Bà Đen và tu bổ di tích đình Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh.

Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Nhân dân

Theo đó, tại văn bản số 3970/BVHTTDL-DSVH, Bộ VHTTDL thỏa thuận Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Nhà bia tưởng niệm Liên đội 7 thuộc di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh quốc gia Núi Bà Đen, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh với các nội dung: xây mới Nhà bia tưởng niệm, Nhà khách, sân lễ, cải tạo đường mòn hiện trạng.

Tại văn bản số 3990/BVHTTDL-DSVH, Bộ VHTTDL thỏa thuận Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích đình Hiệp Ninh phường 2, thành phố Tây Ninh, nội dung: Tu bổ đình (tu bổ, phục hồi nguyên trạng các cấu kiện, thành phần kiến trúc), cổng đình (trát trụ, quét vôi).

Tuy nhiên, với Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích đình Hiệp Ninh, Bộ VHTTDL lưu ý: Cần bổ sung các bản vẽ mặt cắt tu bổ đình và bản vẽ tu bổ cổng, trong đó ghi chú rõ các cấu kiện, thành phần kiến trúc được bảo quản, tu bổ. Đồng thời, UBND tỉnh Tây Ninh cần chỉ đạo Sở VHTTDL tỉnh Tây Ninh hướng dẫn Chủ đầu tư thành lập Hội đồng đánh giá di tích để phân loại, lựa chọn, tái sử dụng tối đa cấu kiện, thành phần kiến trúc gốc của đình Hiệp Ninh theo quy định tại Thông tư số 15/2019/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.

Bộ VHTTDL có ý kiến để UBND tỉnh Tây Ninh chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ, công khai nội dung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân và triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./.

T.T

 

Tin liên quan