TIN TỨC

Sóc Trăng thực hiện các dự án bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa

16:52, 05 Tháng Mười Một 2020

(DSX)- Thực hiện công văn số 3338/BVHTTDL – KHTC ngày 11/9/2020 của Bộ VHTTDL về việc thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa gia đoạn 2016-2020, UBND tỉnh Sóc Trăng đã có báo cáo số 272/BC-UBND về kết quả thực hiện công tác trên.

Chùa Mahatup - Ảnh: https://www.tripadvisor.com.vn/
Thực hiện công văn số 3338/BVHTTDL – KHTC ngày 11/9/2020 của Bộ VHTTDL về việc thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa gia đoạn 2016-2020, UBND tỉnh Sóc Trăng đã có báo cáo số 272/BC-UBND về kết quả thực hiện công tác trên.

Theo đó, trong giai đoạn 2016-2020, tỉnh Sóc Trăng được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quan tâm, hỗ trợ kinh phí thực hiện trùng tu, tôn tạo, chống xuống cấp các di tích lịch sử cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh, qua đó Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã tập trung chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các địa phương nơi có di tích đang xuống cấp tiến hành thực hiện các bước để lập thủ tục trùng tu, tôn tạo, chống xuống cấp, việc triển khai Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa giai đoạn 2016-2020 đã góp phần gìn giữ giá trị các di sản, đồng thơi, cũng góp phần tuyên truyền giáo dục truyền thống cho nhân dân trong tỉnh cũng như thu hút khách tham quan du lịch đến với Sóc Trăng.Với nguồn vốn 4.886.000.000 đồng trong giai đoạn 2016 – 2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thực hiện các dự án như: Dự án bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa (Chống xuống cấp tu bổ di tích Chùa Mahatup đã nâng cấp, duy tu, bảo dưỡng di tích nhằm chống xuống cấp, cải tạo được cảnh quang môi trường, thu hút khách đến tham quan Chùa Mahatup ngày càng đông đảo; Dự án Chống xuống cấp tu bổ di tích khu căn cứ Tỉnh ủy Sóc Trăng đã phục chế, sửa chữa các nhà làm việc của Lãnh đạo Tỉnh ủy, hội trường, nhà ăn và làm đường đi nội bộ giữa các nhà làm việc phục vụ khách tham quan đi lại thuận tiện; Dự án hỗ trợ trang thiết bị cho Đoàn Nghệ thuật Khmer tỉnh đã bổ sung  âm thanh, nhạc cụ dân tộc, ánh sáng… để tăng công suất phục vụ đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số thụ hưởng nghệ thuật truyền thống, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc Khmer trong tỉnh và khu vực; Dự án cấp sản phẩm văn hóa (sách, báo) cho đồng bào dân tộc đã xem xét tìm những loại sách có liên quan đến khoa học kỹ thuật, mô hình phát triển kinh tế, bảo tồn các loại hình văn hóa phù hợp với đồng bào dân tộc trong tỉnh để đưa về cơ sở, các trường dân tộc nội trú, trang bị kiến thức cho người dân tìm hiểu, áp dụng vào cuộc sống, hỗ trợ phát triển kinh tế.

Qua thời gian triển khai thực hiện Chương trình, việc phát triển văn hóa tại địa phương đạt được nhiều kết quả nổi bật, qua đó góp phần rất lớn cho công tác bảo tồn, phát huy được giá trị di sản văn hóa, duy trì và phát triển các loại hình nghệ thuật truyền thống của đồng bào dân tộc, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao hơn của xã hội. Chương trình đã tạo điều kiện và góp phần đưa văn hóa truyền thống đến vùng sâu, vùng xa… phục vụ tốt công tác thông tin tuyên truyền nhiệm vụ chính trị đến với đồng bào dân tộc, đưa phong trào văn hóa, văn nghệ ngày càng phát triển. Góp phần quan trọng trong việc bảo tồn các giá trị di sản văn hóa, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa rất cần được tiếp tục quan tâm, đầu tư nhằm giúp các địa phương có điều kiện bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa, bên cạnh đó góp phần thông tin tuyên truyền những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước đến với địa phương, nhất là vùng có đồng bào dân tộc Khmer. Nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân ngày càng cao hơn, nhất là đối với vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, do đó rất cần được đầu tư, hỗ trợ. Đối với các di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia, đặc biệt là các di tích lịch sử cách mạng, văn hóa truyền thống đang bị xuống cấp,cũng như các di tích cấp tỉnh tại địa phương, rất cần được trùng tu, tôn tạo, nâng cấp, bảo tồn, để góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng và đáp ứng sự mong mỏi của nhân dân.

Được biết, Sóc Trăng là tỉnh có hơn 30% đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, do đó các di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng mang đậm nét văn hóa của đồng bào Khmer. Hiện Sóc Trăng có 44 di tích lịch sử - văn hóa (LSVH) được xếp hạng, trong đó có 08 di tích cấp quốc gia, 36 di tích cấp tỉnh. Các di tích bao gồm: 26 di tích lịch sử cách mạng, 10 di tích kiến trúc nghệ thuật, 03 di tích lưu niệm danh nhân, 03 di tích chứng tích chiến tranh, 01 di tích lưu niệm anh hùng liệt sĩ và 01 di tích thắng cảnh; 4 điểm du lịch cấp tỉnh. Ngoài ra, tỉnh Sóc Trăng còn có 4 loại hình di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận. Việc đầu tư, xây dựng, tôn tạo các khu di tích lịch sử, các điểm đến du lịch đã được tỉnh chú trọng, qua đó góp phần nâng cao chất lượng, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống.

Thủy Bích

Tin liên quan