Tầm nhìn

Thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo một số di tích lịch sử ATK II, tỉnh Bắc Giang

13:58, 29 Tháng Mười 2020

(DSX)- Ngày 28/10, Bộ VHTTDL đã có văn bản số 3982/BVHTTDL-DSVH gửi UBND tỉnh Bắc Giang về việc thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo một số di tích lịch sử ATK II, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.

Đình Chợ Vân, xã Hoàng An. Nguồn: bacgiang.gov.vn
Theo đó, Bộ VHTTDL thỏa thuận Dự án: Tu bổ, tôn tạo một số di tích lịch sử - văn hóa ATK II và đầu tư xây dựng cơ sở vật chất Trường THCS Hùng Sơn, huyện Hiệp Hòa, với các nội dung:

Đối với Đền Y Sơn, xã Hòa Sơn: Tôn tạo Tiền bái, Đại bái, Hậu cung, cổng đền, Miếu thờ quan ngoại, Tả - Hữu hành lang; hạ giải phương đình (xây dựng năm 2003) để xây dựng mới Nghi môn; xây dựng mới Tả vu, Hữu vu, nhà phụ - bếp, am hóa vàng, nhà vệ sinh; cải tạo tường rào, sân, vườn và hạ tầng kỹ thuật.

Tu bổ đại đình (Đình Xuân Biều, xã Xuân Cẩm, huyện Hiệp Hòa).

Cải tạo nhà truyền thống (xây năm 1981), nhà đón tiếp - trưng bày, sân, vườn và hạ tầng kỹ thuật (Đình Chợ Vân, xã Hoàng An, huyện Hiệp Hòa).

Tuy nhiên Bộ VHTTDL đề nghị điều chỉnh tên Dự án thành: "Tu bổ, tôn tạo một số di tích lịch sử ATK II" để đảm bảo quy định tại Nghị định số 166/2018/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ.

Đối với phương án tu bổ, tôn tạo đền Y Sơn: Điều chỉnh tên gọi Nghi môn ngoại thành cổng đền, Nghi môn nội thành Nghi môn; Tu bổ, tôn tạo Miếu thờ quan ngoại tại vị trí hiện có thay cho phương án chuyển vị trí và tôn tạo công trình này; Không lát đường Thần đạo bằng đá xanh. Trong quá trình triển khai thực hiện Dự án, tiếp tục khảo sát, xác định các chân tảng gốc tại Tiền tế, làm mẫu để phục chế hệ thống chân tảng.

Bên cạnh đó, do Dự án chưa làm rõ cơ sở của việc tôn tạo Đại bái và Hậu cung kiến trúc mái đao, vì vậy, tôn tạo công trình theo kiến trúc tường hồi bít đốc hiện trạng; Giảm quy mô xây dựng am hóa vàng để chiều cao am không quá 3m.

Đối với phương án tu bổ đình Xuân Biều: Bổ sung ký hiệu đánh giá hiện trạng cấu kiện, thành phần kiến trúc công trình và giải pháp bảo quản, tu bổ, phục hồi.

Đối với đình chợ Vân: Bổ sung thiết kế dành cho người khuyết tật tại nhà truyền thống và nhà đón tiếp - trưng bày; phương án bố trí cây xanh bao quanh các công trình.

Ngoài ra, bổ sung giải pháp bảo vệ các hiện vật, cấu kiện có giá trị tại các di tích trong quá trình thực hiện Dự án.

Bộ VHTTDL có ý kiến để UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo cơ quan chức năng bổ sung, hoàn thiện Dự án, công khai nội dung tu bổ, tôn tạo di tích tại địa phương để tạo sự đồng thuận trước khi triển khai các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật./.

T.T

 

Tin liên quan