Tầm nhìn

Vĩnh Long đầu tư chống xuống cấp và cải tạo sửa chữa các di tích

16:46, 27 Tháng Mười 2020

(DSX)- Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa giai đoạn 2016 – 2020 trên lĩnh vực bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Vĩnh Long đã đạt được một số kết quả nhất định.

Văn Thánh Miếu Vĩnh Long - Ảnh minh họa - Nguồn: https://aleka.vn/

Mới đây, Sở VHTTDL Vĩnh Long đã có báo cáo số 265 /BC-SVHTTDL về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa giai đoạn 2016 - 2020. Theo đó, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa giai đoạn 2016 – 2020 trên lĩnh vực bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Vĩnh Long đã đạt được một số kết quả nhất định.

Toàn tỉnh Vĩnh Long có hơn 700 di tích. Trong đó, có 11 di tích được xếp hạng cấp Quốc gia, 50 di tích cấp tỉnh còn lại là các di tích phổ thông với khoảng 1.400 lễ hội. Việc tổ chức lễ hội ở các di tích hiện nay mang tính truyền thống định kỳ hàng năm do Ban quản lý của các di tích tổ chức, nhằm mục đích cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hoà, nhân dân được an cư lạc nghiệp. Việc duy trì và tổ chức lễ hội định kỳ hằng năm ở các di tích khá tốt đúng theo luật định, thu hút đông đảo bà con đến tham dự đã góp phần cho ngày lễ hội truyền thống ở địa phương thêm phong phú và sinh động.Văn Thánh Miếu Vĩnh Long - Ảnh minh họa - Nguồn: https://aleka.vn

Các lễ hội này do nhân dân đứng ra tổ chức, kinh phí tổ chức do nhân dân đóng góp. Trong các dịp lễ hội, không phân biệt dân tộc Kinh, Hoa, Khmer,… mọi người cùng tham gia lễ hội của địa phương và của tỉnh. Vì vậy tạo nên sự đoàn kết gắn bó giữa các dân tộc. Một số hoạt động lễ hội thu hút đông đảo khách trong và ngoài nước đến tham quan, góp phần tăng lượng khách du lịch và góp phần tăng trưởng kinh tế của tỉnh nhà. Nguồn tài chính thu được chủ yếu do xã hội hóa, nhất là trong các dịp lễ hội và được các ban quản lý các di tích sử dụng để tổ chức lễ hội; tu bổ cho di tích: trùng tu, tôn tạo, bổ sung hiện vật cho di tích; giao lưu với các di tích khác; hỗ trợ tập sách cho học sinh nghèo hiếu học, tặng quà cho gia đình nghèo,…

Ngoài ra, tỉnh còn có các lễ kỷ niệm ngày sinh, ngày mất của Chủ tịch Hội đồng Bộ Ttrưởng Phạm Hùng; Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt; Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa,… do Nhà nước tổ chức. Trong các lễ hội này, tỉnh tổ chức thắp hương các danh nhân, ôn lại truyền thống, tổ chức chương trình nghệ thuật, thể thao và các trò chơi dân gian,…

Nhìn chung, trong một số hoạt động lễ hội ở các di tích có kết hợp tổ chức giữa phần lễ và phần hội như các hoạt động văn nghệ, trò chơi dân gian thu hút đông đảo nhân dân đến tham dự, tạo không khí vui tươi, lành mạnh; thực hiện tổ chức lễ hội tại địa phương đúng quy định của pháp luật; đảm bảo thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm. Phần lễ trang trọng, thành kính; phần hội vui tươi, phong phú, đa dạng, phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Trong các kỳ lễ hội không xảy ra cháy nổ, mê tín dị đoan, an ninh trật tự được đảm bảo.

Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc trùng tu, xây dựng các công trình văn hóa trọng điểm của tỉnh. Bằng nguồn vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ngân sách của tỉnh, hàng năm đầu tư hàng tỷ đồng tu bổ di tích. Bên cạnh đó, bằng nguồn vốn xã hội hóa, nhân dân đóng góp hàng chục tỷ đồng, ngày công lao động để tu bổ di tích, từ đó các di tích ngày càng khang trang.

Trong đó, chương trình mục tiêu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đầu tư chống xuống cấp cho 02 di tích ở tỉnh Vĩnh Long là di tích Thánh tịnh Ngọc Sơn Quang (xã Tân An Hội, huyện Mang Thít và di tích Công Thần miếu (phường 5, thành phố Vĩnh Long); Ngân sách của tỉnh thực hiện tu bổ 12 di tích; Vận động xã hội hóa tu bổ các di tích Lăng Ông Tiền quân Thống chế Điều bát Nguyễn Văn Tồn (xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn), Thất Phủ miếu (phường 5, thành phố Vĩnh Long), chùa Đại Thọ (xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình), chùa Gò Xoài (xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn),...

Thực hiện Nghị định số 62/2014/NĐ-CP của Chính phủ về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ I năm 2015 và lần thứ II năm 2018. Trong hai đợt vinh danh nghệ nhân ưu tú Ủy ban nhân dân tỉnh đã khen thưởng cho 39 cá nhân đạt danh hiệu. Bên cạnh đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND các huyện, xã có nghệ nhân được phong tặng, truy tặng (đợt I và đợt II) thực hiện chính sách hỗ trợ nghệ nhân có thu nhập thấp, hoàn cảnh khó khăn, hướng dẫn cho nghệ nhân lập hồ sơ để được hưởng trợ cấp sinh hoạt hàng tháng góp phần giúp đỡ các nghệ nhân có cuộc sống ổn định để nghệ nhân tiếp tục đóng góp trong việc gìn giữ và bảo tồn, lưu truyền các giá trị văn hóa truyền thống của tỉnh nhà. Phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long đã thực hiện các chính sách hỗ trợ cho 05 nghệ nhân ưu tú có thu nhập thấp, hoàn cảnh khó khăn theo Nghị định số 109/2015/NĐ-CP, ngày 28/10/2015 của Chính phủ và hỗ trợ chi phí mai táng cho 01 nghệ nhân ưu tú đã mất.

Tuy nhiên vẫn tồn tại một số khó khăn như: nguồn vốn được giao từ ngân sách trung ương để thực hiện Chương trình hạn chế, trong khi đó, nguồn thu ngân sách địa phương thấp nên nguồn kinh phí bố trí, đối ứng thực hiện “Dự án tu bổ, tôn tạo di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia tiêu biểu”; “Dự án tăng cường đầu tư xây dựng phát triển hệ thống thiết chế văn hóa”, “ Dự án Phát triển các loại hình nghệ thuật biểu diễn” chưa đáp ứng yêu cầu thực tế của địa phương ; Công tác quản lý tài sản, hiện vật tại di tích gặp nhiều khó khăn. Tại di tích, tài sản hiện vật do Ban quản lý di tích, hội phụng tự, Ban quản trị, tăng ny,… quản lý. Tại các đình làng, miếu, do không có kinh phí chi trả cho người thủ từ dẫn đến di tích không có người trông coi, dễ mất trộm hiện vật.

Tóm lại, chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, chương trình mục tiêu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ngân sách tỉnh, nguồn xã hội hóa, … đã đầu tư chống xuống cấp di tích, cải tạo sửa chữa các di tích ngày càng khang trang, giúp công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long phát huy hiệu quả; các phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc được khôi phục hình thành nên những nét riêng, tạo nên một nền văn hóa mang đậm bản sắc, nhiều phong tục tập quán, lễ hội được giữ gìn và lưu truyền, ... Các phong tục tập quán lạc hậu cũng từng bước được xóa bỏ, thay vào đó là lối sống lành mạnh, nếp sống văn minh.

Thủy Bích

Tin liên quan