Tầm nhìn

Bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa đặc sắc tỉnh Bắc Ninh

16:48, 23 Tháng Mười 2020

(DSX) - Mới đây, Sở VHTTDL Bắc Ninh đã có báo cáo về tình hình thực hiện chương trình mục tiêu phát triển văn hóa giai đoạn 2016 – 2020.

Tranh Đông Hồ - Nguồn: Báo ảnh Việt Nam
Căn cứ văn bản số 3338/BVHTTDL-KHTC ngày 11/9/2020 của Bộ VHTTDL về việc báo cáo tình hình thực hiện chương trình mục tiêu phát triển văn hóa giai đoạn 2016 - 2020; Sở VHTTDL Bắc Ninh báo cáo tình hình thực hiện chương trình mục tiêu phát triển văn hóa giai đoạn 2016 - 2020, cụ thể trên lĩnh vực di sản văn hóa như sau:

Hoàn thành lập Quy hoạch tổng thể 02 di tích Quốc gia đặc biệt chùa Bút Tháp và chùa Phật Tích; Hoàn thành lập Nhiệm vụ Quy hoạch tổng thể 02 di tích Quốc gia đặc biệt Khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Lý và chùa Dâu.
Đầu tư hỗ trợ trùng tu, tu bổ di tích lịch sử văn hóa, cách mạng Lăng và Đền thờ Kinh Dương Vương, khu di tích lịch sử và du lịch văn hóa đền Cao Lỗ Vương, chùa Bảo Tháp, chùa Bút Tháp.

Hỗ trợ tu bổ cấp thiết các di tích: chùa Điều Sơn, chùa Đáp Cầu, Đền thờ Lý Thường Kiệt (Đền thờ gốc); xây dựng mới đền thờ Lý Thường Kiệt xã Tam Giang, huyện Yên Phong; phục dựng đền thờ Hàn Thuyên, xã Lai Hạ, huyện Lương Tài.

Đầu tư tu bổ các di tích cách mạng tiêu biểu như: Khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ; khu lưu niệm đồng chí Ngô Gia Tự và xây dựng mới Nhà lưu niệm đồng chí Lê Quang Đạo.

Thực hiện cam kết quốc tế về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại - Dân ca Quan họ Bắc Ninh bao gồm: Phục dựng không gian sinh hoạt văn hóa Quan họ tại các làng Quan họ gốc; Đầu tư hỗ trợ trang thiết bị, kinh phí tổ chức lớp truyền dạy cho các Câu lạc bộ Quan họ; đầu tư kinh phí bảo vệ Ca Trù (Theo Quyết định số 780/QĐ-UBND ngày 04/7/2013 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Dân ca Quan họ Bắc Ninh và Ca trù giai đoạn 2013 - 2020”). Hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các làng quan họ gốc và các làng quan họ thực hành.Tranh Đông Hồ - Nguồn: Báo ảnh Việt Nam

Xây dựng Hồ sơ ứng cử quốc gia đề nghị UNESCO đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp “Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ”; phục hồi và phát triển nghề làm tranh (Theo Quyết định số 660/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt Đề án “Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa tranh dân gian Đông Hồ, huyện Thuận Thành giai đoạn 2014 - 2020”).

Đầu tư bảo tồn và phát huy giá trị các loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian truyền thống: Tuồng, Chèo, Trống quân… (Theo Quyết định số 319/QĐ-UBND ngày 29/8/2013 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị các loại hình nghệ nghệ thuật trình diễn dân gian truyền thống trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2013 - 2020”).

Đầu tư bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật Múa rối nước làng Đồng Ngư, xã Ngũ Thái, huyện Thuận Thành: Đầu tư xây dựng trung tâm bảo tồn Múa rối nước làng Đồng Ngư; Hỗ trợ biểu diễn múa rối nước Đồng ngư tại các huyện, thị xã, thành phố, Tổ chức lớp dạy truyền nghề múa rối nước, Hỗ trợ làm con trò phụ vụ biểu diễn múa rối nước.

Đầu tư xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử “Di sản văn hóa Bắc Ninh”; Tiếp tục hỗ trợ kinh phí tu bổ chống xuống cấp 257 lượt di tích được nhà nước xếp hạng (quốc gia và cấp tỉnh) từ nguồn ngân sách tỉnh; Tiếp tục triển khai Quyết định số 1237/QĐ-UBND ngày 26/10/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm kê và lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn 2016 - 2020 (Mỗi năm thực hiện từ 4 đến 5 hồ sơ di sản).

Góp phần Bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa đặc sắc của tỉnh, phát triển các công trình văn hóa hiện đại, có ý nghĩa biểu tượng của Bắc Ninh - Kinh Bắc; ý nghĩa chính trị, lịch sử, truyền thống đặc sắc của quê hương hướng tới mục tiêu chiến lược xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, Sở VHTTDL Bắc Ninh cũng có những đề xuất, kiến nghị như : Rà soát các dự án đề xuất đưa vào Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa năm 2021-2025; Tu bổ, tôn tạo di tích Lăng và Đền thờ Kinh Dương Vương, xã Đại Đồng Thành, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh; - Tu bổ, tôn tạo di tích Thành cổ Luy Lâu và hệ thống Tứ Pháp, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh; - Tu bổ, tôn tạo di tích đền thờ Đàm Quốc Sư (Đàm Công Hiệu), xã Hương Mạc, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Thủy Bích

Tin liên quan