Tầm nhìn

Bảo tồn Khu di tích lịch sử - văn hóa Côn Sơn - Kiếp Bạc gắn với phát triển du lịch

10:28, 14 Tháng Mười 2020

(DSX)- Thời gian qua, công tác bảo tồn, phát huy giá trị của Khu di tích lịch sử - văn hóa Côn Sơn - Kiếp Bạc đã góp phần định hướng từng bước phát triển Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc thành khu du lịch cấp Quốc gia, phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và của vùng.

Theo Quyết định số 920/QĐ-TTg ngày 18/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Quy hoạch tổng thể bảo tồn Khu di tích lịch sử - văn hóa Côn Sơn - Kiếp Bạc gắn với phát triển du lịch thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương”, Quy hoạch hướng đến mục tiêu xác định cơ sở và căn cứ pháp lý cho công tác quản lý, bảo vệ quần thể khu di tích lịch sử - văn hóa Côn Sơn - Kiếp Bạc theo Luật Di sản văn hóa. Đồng thời, lập kế hoạch cho việc thực hiện các công trình trùng tu tôn tạo di tích, nghiên cứu khảo cổ học, nghiên cứu hệ thống văn hóa phi vật thể, bảo tồn cảnh quan thiên nhiên, phát huy, khai thác các giá trị văn hóa một cách hợp lý.

Thực hiện theo Quy hoạch, việc bảo tồn, phát huy giá trị di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương đã được thực hiện tốt, khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc không ngừng được đầu tư xây dựng. Việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư theo quy hoạch đã được Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển văn hóa, xã hội của tỉnh.

Từ năm 2015 đến nay một số các hạng mục di tích đã và đang được triển khai như: Hoàn thiện thi công giai đoạn 1 dự án đường vào đền Kiếp Bạc; Xây dựng mới bãi đỗ xe số 3 Côn Sơn (diện tích 2 ha); Thi công hoàn thiện nhà Tổ đường chùa Côn Sơn; Phục dựng tòa Cửu Phẩm liên hoa, hậu đường và tả hữu tiền hành làng, gác chuông chùa Côn Sơn; Khởi công, dần hoàn thiện dự án tu bổ, tôn tạo Lầu thờ Đức Phật Quán Thế Âm Bồ Tát; Tiếp tục khởi công dự án tu bổ, tôn tạo đền Kiếp Bạc, xã Hưng Đạo, thành phố Chí Linh, hạng mục: Tả hữu Thành các, Tả hữu Giải vũ, Am hóa vàng mã...

Công tác nghiên cứu, tuyên truyền phát huy giá trị di tích được duy trì tốt. Đã tổ chức điều tra lấy tư liệu điền dã, tư liệu thành văn (văn bia, văn tế, thần tích…) qua các thời kỳ lịch sử liên quan về lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc tại khu di tích và các hệ thống di tích liên quan trong và ngoài tỉnh. Tổ chức nghiên cứu, mỗi loại hình diễn xướng là một đề tài khoa học phục vụ công tác tuyên truyền và phát huy giá trị di tích.

Năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc là di tích quốc gia đặc biệt; lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Hiện nay UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Bắc Giang xây dựng, hoàn thiện hồ sơ khoa học về cụm di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc - Yên Tử - Vĩnh Nghiêm trình UNESCO xếp hạng là Di sản thế giới.

Về công tác tổ chức lễ hội truyền thống: Từ năm 2006, lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc được tổ chức, phục dựng thành công các nghi lễ diễn xướng đã bị thất truyền theo đề án nâng cấp lễ hội truyền thống Côn Sơn - Kiếp Bạc (2006 - 2010) của UBND tỉnh. Hàng năm liên tục bổ sung, nâng cấp chất lượng và mở rộng quy mô trình diễn qua từng lễ hội. Vào các dịp lễ hội xuân, thu di tích đã thu hút hàng chục vạn du khách về tham quan, chiêm bái.

Trong thời gian tới, ngành VHTTDL sẽ tiếp tục tổ chức đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, thu hút đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao trong công tác quản lý. Đối với đội ngũ hướng dẫn viên: mở các khóa đào tạo về du lịch, ngoại ngữ, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ… Bên cạnh đó, tạo cơ chế chính sách ưu đãi đặc thù để thu hút đầu tư phát triển du lịch; xây dựng các chính sách khuyến khích đầu tư, huy động nguồn vốn và các nguồn lực trong và ngoài nước để thực hiện các dự án thành phần theo quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể; Phát triển các loại hình sản phẩm du lịch đặc thù, mang đặc trưng văn hoá của vùng Côn Sơn - Kiếp Bạc để tạo thương hiệu riêng./.

T.T

 

Tin liên quan