Cộng đồng

Nâng cao ý thức của cộng đồng trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di tích tại An Giang

16:28, 07 Tháng Mười 2020

(DSX)- Mới đây, UBND tỉnh An Giang đã có báo cáo số 600/BC-UBND về việc thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa giai đoạn 2016 – 2020.

Đền tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh An Giang
Theo báo cáo, chương trình mục tiêu phát triển văn hóa giai đoạn 2016-2020 đã kịp thời tu bổ chống xuống cấp một số di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Các dự án hoàn thành đảm bảo thời gian và mang lại hiệu quả tích cực trong nhân dân, tạo cho bà con có nơi sinh hoạt an toàn, sạch đẹp, góp phần nâng cao ý thức của cộng đồng trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di tích tại địa phương.Đền tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh An Giang

Bên cạnh hiệu quả tích cực từ chương trình, tỉnh vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Hiện nay, các di tích quốc gia trên địa bàn tỉnh An Giang đa phần là di tích kiến trúc nghệ thuật, lịch sử cách mạng được xây dựng lâu đời nên đã xuống cấp nhiều. Do đó, nhu cầu trùng tu di tích rất lớn. Tuy nhiên, ngân sách tỉnh còn khó khăn, nguồn kinh phí hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu cũng rất hạn chế. Vì vậy, chỉ thực hiện việc trùng tu di tích theo hình thức chống xuống cấp một số hạng mục, không thực hiện trùng tu hoàn chỉnh khang trang cho các di tích.

Qua 05 năm thực hiện Chương trình mục tiêu đã đem lại cho đời sống văn hóa ở địa phương những chuyển biến tích cực. Các thiết chế văn hóa xuống cấp có điều kiện được tu bổ, bổ sung đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của người dân ở địa phương. Các thiết bị phục vụ tổ chức hoạt động văn hóa văn nghệ cho nhân dân nhất là ở vùng sâu, vùng xa được đáp ứng kịp thời. Qua đó, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa, có cơ hội được tiếp cận với những nội dung kiến thức về chính trị, chính sách, pháp luật; văn hoá, xã hội; khoa học và đời sống.

Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa giai đoạn 2016-2020 đầu tư  Dự án Trùng tu khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng  đã xây dựng hoàn chỉnh di tích cấp Quốc gia đặc biệt, góp phần phong phú sản phẩm du lịch để thu hút du khách đến tỉnh An Giang ngày càng đông, lồng ghép tham quan với giáo dục truyền thống cho mọi tầng lớp nhân dân và nhất là tầng lớp thanh thiếu niên.

Nhu cầu trùng tu di tích quốc gia hiện nay rất cần thiết, để thực hiện tốt công tác bảo tồn di tích, gìn giữ những giá trị cốt lõi của di tích xứng tầm là di tích quốc gia, UBND tỉnh An Giang kiến nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có nhiều chương trình, dự án hỗ trợ cho địa phương trong thực hiện trùng tu di tích để di tích được trùng tu đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đồng bộ và đảm bảo tính bền vững cho các công trình. Để chủ động trong công tác trùng tu di tích, kiến nghị Trung ương hỗ trợ cho địa phương thực hiện việc trùng tu di tích theo kế hoạch trùng tu trung hạn cho di tích quốc gia giai đoạn 2021-2026.

Thủy Bích

Tin liên quan