TIN TỨC

Bộ VHTTDL cho ý kiến về Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích đền Đa Hòa, tỉnh Hưng Yên

14:38, 07 Tháng Mười 2020

(DSX)- Bộ VHTTDL đã có văn bản số 3632/BVHTTDL-DSVH gửi UBND tỉnh Hưng Yên về việc thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích đền Đa Hòa thuộc xã Bình Minh, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

Gác chuông đền Đa Hòa. Nguồn: hungyentourism.com.vn

Theo đó, Bộ VHTTDL thỏa thuận Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích đền Đa Hòa, gồm các hạng mục: Nhà bia, Ngọ môn, Am thờ, nhà Thảo bạt (bên Tả - bên Hữu), Đại tế, nhà Thảo xá, nhà Ngựa (bên Tả - bên Hữu), Thiêu hương, nhà Đệ Tam - Đệ Nhị, Phương đình, nhà Pháo (bên Tả - bên hữu), Hậu cung; Tu bổ, tôn tạo tường rào, sân (lễ hội, gác chuông, gác khánh) và hệ thống thoát nước.

Tuy nhiên, Bộ VHTTDL lưu ý: Đối với hạng mục Thiêu hương, cần đánh giá kỹ hiện trạng, đề xuất phương án thay mới câu đầu, trụ trốn trục 02; tàu mái, rui mái, gộp mái để bảo tồn tối đa các cấu kiện gốc. Bên cạnh đó bổ sung phương án hạ giải hệ thống ngói để đảm bảo an toàn, tránh làm vỡ, hỏng ngói.

Sau khi hạ giải ngói các công trình, UBND tỉnh Hưng Yên chỉ đạo Sở hướng dẫn Chủ đầu tư thành lập Hội đồng đánh giá di tích để phân loại, đánh giá theo quy định tại Thông tư số 15/2019/TT-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích; đồng thời, đề xuất giải pháp sử dụng tối đa lại ngói còn khả năng sử dụng của các công trình.

Bộ VHTTDL có ý kiến, đồng thời đề nghị UBND tỉnh Hưng Yên chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ, thông báo rộng rãi nội dung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích đền Đa Hòa tại địa phương để tạo sự đồng thuận và triển khai các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật./.

T.T

 

Tin liên quan