Cộng đồng

Kiên Giang: Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa ở Phú Quốc

17:20, 06 Tháng Mười 2020

(DSX) - Việc triển khai tuyên truyền Luật Di sản văn hóa đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân về tầm quan trọng của công tác bảo tồn giá trị di sản văn hóa, từ đó tích cực tham gia giữ gìn, bảo vệ, phát huy giá trị di sản gắn với du lịch ngày càng được mở rộng và gắn kết chặt chẽ.

Di tích danh lam thắng cảnh Dinh Cậu - Ảnh minh họa - Nguồn: thegioidisan.vn

Phú Quốc không chỉ là một hòn đảo xinh đẹp với những bãi cát trắng chạy dài, nước biển trong mát và được bao phủ bởi màu xanh của những cánh rừng, chiếm hơn 60% diện tích của đảo. Phú Quốc còn có những vẻ đẹp mang giá trị nhân văn với hệ thống các di tích lịch sử - văn hóa, phong tục, tập quán, lễ hội và nhiều danh thắng nổi tiếng.
Thực hiện Luật Di sản văn hóa, những năm qua, công tác tuyên truyền, quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa được cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và được nhân dân ủng hộ, đóng góp tâm sức nên đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần vào việc phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.Di tích danh lam thắng cảnh Dinh Cậu - Ảnh minh họa - Nguồn: thegioidisan.vn

Trên địa bàn huyện Phú Quốc hiện có 01 di tích quốc gia đặc biệt, 02 di tích cấp tỉnh, hơn 50 di tích phổ thông, danh thắng có giá trị về lịch sử, văn hóa. Đó là những tài nguyên di sản văn hóa quan trọng của đảo ngọc, là điểm du lịch lý tưởng, thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước đến tham quan. Ngoài ra, huyện Phú Quốc còn có 01 Bảo tàng tư nhân “Cội nguồn” Phú Quốc được thành lập và đi vào hoạt động theo mô hình xã hội hóa về di sản văn hóa từ tháng 4/2009, tổ chức trưng bày nhiều bộ sưu tập về tư liệu, hiện vật, hình ảnh có giá trị về Phú Quốc. Các lễ hội truyền thống, dân gian, loại hình đờn ca tài tử và hò vè của cộng đồng dân cư được sưu tầm, giữ gìn và phát huy.

Triển khai Luật Di sản văn hóa, huyện Phú Quốc đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua nhiều hình thức như tuyên truyền cổ động trực quan, trạm, đài truyền thanh và các cuộc họp ở địa bàn dân cư, có hơn 40 lượt, thu hút hơn 50% cộng đồng dân cư tìm hiểu và tham dự các cuộc họp tại các xã, thị trấn. Việc triển khai tuyên truyền Luật Di sản văn hóa đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân về tầm quan trọng của công tác bảo tồn giá trị di sản văn hóa, từ đó tích cực tham gia giữ gìn, bảo vệ, phát huy giá trị di sản gắn với du lịch ngày càng được mở rộng và gắn kết chặt chẽ.
 
Để khai thác các giá trị di sản văn hóa hiện có trên địa bàn huyện và giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc, tinh thần cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, Ban Bảo vệ, Ban Quản lý di tích tổ chức và phối hợp tổ chức phát động phong trào thi đua, lễ tưởng niệm, họp mặt truyền thống, dã ngoại, vui chơi giải trí và tổ chức lễ hội định kỳ hàng năm, có hàng trăm ngàn lượt khách đến tham quan. Công tác tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử, văn hóa được đẩy mạnh theo tinh thần xã hội hóa, thu hút sự quan tâm ủng hộ, đóng góp của các tổ chức, cá nhân.

Từ nguồn kinh phí xã hội hóa, nhiều di tích trên địa bàn huyện được trùng tu, tôn tạo đảm bảo chất lượng và giữ được nguyên vẹn kiến trúc gốc như: Di tích  lịch sử văn hóa quốc gia đặc biệt Trại giam Phú Quốc sửa chữa, tu bổ một số hạng mục xuống cấp do quá trình sử dụng lâu dài và biến đổi khí hậu; di tích lịch sử văn hóa đình Nguyễn Trung Trực, xã Gành Dầu, di tích danh lam thắng cảnh Dinh Cậu, thị trấn Dương Đông. Nhiều di tích phổ thông được cộng đồng dân cư tham gia trùng tu, tôn tạo và bảo vệ từ nguồn kinh phí xã hội hóa lên đến hàng chục tỷ đồng. Sau khi được tu bổ, tôn tạo, các di tích trở thành những sản phẩm du lịch văn hóa, gắn kết với nhiều tuyến du lịch hấp dẫn.

Việc phát huy các di sản văn hóa, giữ gìn, tôn tạo các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh là rất cần thiết, vừa phát huy được những giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, đồng thời góp phần phát triển du lịch, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân. Để bảo vệ và phát huy giá trị các di sản văn hóa trong thời gian tới, huyện Phú Quốc đề ra một số giải pháp cụ thể, đó là: Tăng cường và nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị trong việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa. Thực hiện hiệu quả Luật Di sản văn hóa, vận dụng linh hoạt các Nghị định của Chính phủ cho hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa địa phương.

Tập trung tuyên truyền cho cán bộ và nhân dân hiểu rõ về vai trò của di sản văn hóa trong sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; từ đó giúp người dân nâng cao ý thức, tích cực tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường, bảo vệ di tích và các danh thắng. Phát huy hiệu quả hoạt động các câu lạc bộ đờn ca tài tử tại các xã, thị trấn. Phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn huyện triển khai nhiệm vụ bảo tồn, phát huy di sản văn hóa. Tạo điều kiện để cán bộ văn hóa cơ sở tham gia các lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ; cung cấp tài liệu hướng dẫn về di sản văn hóa để cán bộ làm công tác quản lý di tích được tiếp cận, nghiên cứu vận dụng phù hợp với địa phương. Xây dựng quy hoạch tổng thể bảo vệ và phát huy di sản văn hóa, gắn với phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Đồng thời, đẩy mạnh công tác quản lý, giám sát và định hướng hoạt động bảo tồn, khai thác các di sản văn hóa...

Tin liên quan