Tầm nhìn

Bộ VHTTDL cho ý kiến về dự án tu bổ di tích Đình Lạng, tỉnh Thái Bình

16:38, 05 Tháng Mười 2020

(DSX)- Bộ VHTTDL đã có văn bản số 3597/BVHTTDL-DSVH gửi UBND tỉnh Thái Bình về việc thẩm định dự án tu bổ di tích Đình Lạng, xã Thụy Chính, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Ảnh minh họa/thaibinh.gov.vn

Theo đó, Bộ VHTTDL thỏa thuận Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích Đình Lạng, với nội dung tu bổ Đại đình (Đại bái, Ống muống và Hậu cung).

Tuy nhiên, Bộ VHTTDL lịch lưu ý: Cần đánh giá giá trị 02 cửa gỗ vào Hậu cung có trang trí hình tướng quân (tại trục 9) để đề xuất giải pháp tu bổ hoặc thay mới phù hợp với nguyên tắc bảo tồn di tích.

Bên cạnh đó, không sử dụng loại đèn chùa gắn tường và đèn tuýp, đèn lồng chiếu sáng Đại đình.

Phần thuyết minh cần bổ sung phương án bảo vệ các cấu kiện, hiện vật có giá trị trong quá trình thi công tu bổ di tích; làm rõ giải pháp khắc phục các vết nứt trên cấu kiện gỗ; phần ảnh cần bổ sung chú thích ảnh chụp hiện trạng.

Bộ VHTTDL có ý kiến để UBND tỉnh Thái Bình chỉ đạo Sở VHTTDL tỉnh Thái Bình bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, công khai nội dung tu bổ di tích tại địa phương để tạo sự đồng thuận trước khi triển khai các bước tiếp theo theo quy định pháp luật.

T.T

 

Tin liên quan