Tầm nhìn

Vĩnh Phúc chú trọng hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa

16:51, 01 Tháng Mười 2020

(DSX)- Thực hiện chương trình công tác năm 2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc, đã có báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020, cụ thể trên di sản văn hóa như sau:

Chùa Hà Tiên (chùa Hà), ở xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc - Ảnh minh họa - Nguồn: dulichvinhphuc.gov.vn
Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1088/QĐ-UBND ngày 01/5/2020 về phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa thể thao cơ sở trên địa bàn tỉnh đến năm 2025; Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 14/8/2020 về tổ chức các hoạt động tuyên truyền chào mừng và công tác phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. - Ban hành Kế hoạch số 64/KHPH-SVHTTDL-SGDĐT ngày 26/8/2020 về việc phối hợp triển khai các hoạt động giáo dục lịch sử, văn hóa cho học sinh tại Bảo tàng, Văn miếu tỉnh và các di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn.Chùa Hà Tiên (chùa Hà), ở xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc - Ảnh minh họa - Nguồn: dulichvinhphuc.gov.vn
 
Tiếp tục hoàn thiện Nghị quyết Quy định chế độ đãi ngộ đối với nghệ nhân lĩnh vực Di sản văn hóa phi vật thể; hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các câu lạc bộ dân ca tiêu biểu tỉnh Vĩnh Phúc; Xây dựng dự thảo Đề tài khoa học cấp tỉnh “Nghiên cứu các giải pháp phục dựng lễ hội cầu Đinh tại xã Đức Bác, huyện Sông Lô”;

Phối hợp với UBND huyện Tam Đảo tổ chức thành công Lễ dâng hương tưởng niệm ngày giỗ Quốc mẫu Tây Thiên Xuân Canh tý 2020 và đón nhận quyết định công nhận tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quyết định công nhận 11 di tích cấp tỉnh, hướng dẫn tổ chức lễ đón bằng xếp hạng di tích tại các địa phương, đảm bảo trang trong, hiệu quả; Hướng dẫn đăng ký xếp hạng di tích lịch sử văn hóa năm 2020; Xây dựng kế hoạch, triển khai kế hoạch kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể của các huyện, thành phố Vĩnh Yên, Phúc Yên, Bình Xuyên. Hoàn thiện hồ sơ kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể các huyện Lập Thạch, Tam Đảo. Đề xuất UBND tỉnh một số nội dung liên quan đến hướng dẫn trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng công trình tín ngưỡng, tôn giáo chưa xếp hạng sử dụng nguồn vốn xã hội hóa; hướng dẫn xây dựng dự án, thẩm định và trình phê duyệt dự án, thỏa thuận thiết kế bản vẽ thi công, trình phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công đối với hồ sơ tu bổ, tôn tạo 23 di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh).

Phối hợp với cơ quan chuyên môn của Bộ Văn hoá, Thể thao 4 và Du lịch tiến hành thẩm định nhiệm vụ quy hoạch 02 di tích quốc gia đặc biệt (Tháp Bình Sơn, đình Thổ Tang) chuẩn bị trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc hiện có 1.303 di tích, trong đó có 499 di tích được nhà nước xếp hạng (03 di tích quốc gia đặc biệt, 65 di tích quốc gia, 431 di tích cấp tỉnh), 01 bảo vật Quốc gia với 96 lễ hội truyền thống mang yếu tố đặc sắc hoặc có quy mô vùng, trong đó 01 di sản được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại (Lễ hội Kéo song Hương Canh trong hồ sơ trò Kéo co của 05 quốc gia); 06 di sản được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia (Ca trù, Kéo song Hương Canh, hát soọng cô của người Sán Dìu, lễ hội rước nước đền Ngự Dội, hát trống quân Đức Bác, tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên). Phối hợp tổ chức hội thảo khoa học “Di sản văn hóa đình làng Chấn Yên, xã Vân Hội, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc’’.

Tiếp tục thực hiện đề tài Khoa học nghiên cứu, đề xuất các giải pháp phục dựng di tích lịch sử “Chiến khu Ngọc Thanh” tỉnh Vĩnh Phúc. Xây dựng Kế hoạch tổ chức Lễ tôn vinh các bậc hiền thánh, tiên hiền, danh nhân khoa bảng Vĩnh Phúc và trưng bày chuyên đề Văn hóa dòng họ khoa 5 bảng Vĩnh Phúc tại Văn Miếu tỉnh. Duy trì lịch đón và phục vụ 9.000 lượt khách tham quan hệ thống trưng bày thường trực và trưng bày triển lãm, thường trực, bảo vệ hệ thống trưng bày của Bảo tàng.

Nhìn chung, các hoạt động văn hóa diễn ra sôi nổi, đồng đều trên tất cả các mặt, các lĩnh vực. Hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, đặc biệt là quản lý, tổ chức lễ hội được chú trọng chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn. Hoạt động tuyên truyền, cổ động, triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, chiếu phim được các đơn vị tích cực triển khai thực hiện theo kế hoạch năm, đảm bảo phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh, phục vụ nhân dân, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân và quảng bá hình ảnh đất và người Vĩnh Phúc.

Thủy Bích

Tin liên quan