Cộng đồng

Cà Mau thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị di tích

17:39, 23 Tháng Chín 2020

(DSX) - Mới đây, Sở VHTTDL Cà Mau đã có báo cáo số 316/BC-SVHTTDL về công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hóa, thể thao, du lịch 9 tháng đầu năm 2020 và Chương trình công tác 3 tháng cuối năm.

Công bố Di sản văn hóa cấp Quốc gia Nghề muối ba khía - Nguồn: Báo ảnh Đất Mũi
Nhìn chung, các văn bản chỉ đạo của Bộ VHTTTDL và UBND tỉnh Cà Mau đều được Sở VHTTDL cụ thể hóa thành kế hoạch, hướng dẫn kịp thời triển khai đến cơ sở thực hiện.Công bố Di sản văn hóa cấp Quốc gia Nghề muối ba khía - Nguồn: Báo ảnh Đất Mũi

9 tháng đầu năm, ngành VHTTDL Cà Mau đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, hội thi, hội diễn, vui chơi giải trí...góp phần đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tinh thần của nhân dân đáp ứng nhiệm vụ chính trị và và các sụ kiện lớn của tỉnh. Trong đó, nổi bật là chỗi hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý 2020; kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, chào mừng đại hội Thi đua yêu nước của tỉnh và chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

Riêng về lĩnh vực di sản văn hóa, Sở thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị di tích và công tác kiểm kê, lập hồ sơ khoa học di tích; Tổ chức liên hoan đờn ca tài tử và lễ đón nhận Quyết định công bố Danh mục văn hóa phi vật thể quốc gia; ban hành Kế hoạch tuyên truyền, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Nghề gác kèo Ong và Nghề muối Ba Khía.

Về chương trình công tác 3 tháng cuối năm 2020, Sở VHTTDL Cà Mau thực hiện công tác  kiểm kê trang phục dân tộc thiểu số; thực hiện kế hoạch sưu tầm, tuyên truyền, trưng bày di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số; tiếp tục thực hiện các hoạt động ngoại khóa, thư viện lưu động, giáo dục truyền thống tại thưu viện và các khu, điểm di tích.

Thủy Bích

Tin liên quan