Tầm nhìn

Bộ VHTTDL cho ý kiến về Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ 02 di tích tại Cần Thơ

11:14, 21 Tháng Chín 2020

(DSX)- Bộ VHTTDL đã có văn bản gửi UBND thành phố Cần Thơ về việc thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật (KTKT) tu bổ 02 di tích trên địa bàn.

Đình Bình Thủy. Nguồn: baotanglichsu.vn

Tại văn bản số 3397/BVHTTDL-DSVH, Bộ VHTTDL thỏa thuận Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích Khu tưởng niệm Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa, phường An Thới, quận Bình Thủy với nội dung: tu bổ cổng chính, cổng phụ, nhà trưng bày, nhà vệ sinh, sân đá granit.

Tại văn bản số 3398/BVHTTDL-DSVH, Bộ VHTTDL thỏa thuận Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích đình Bình Thủy, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy với nội dung: tu bổ 28,07m tường rào; nâng nền 332m2 sân phía Đông di tích lên thêm 0,25m so với hiện trạng.

Tuy nhiên, Bộ VHTTDL lưu ý: Với Báo cáo KTKT tu bổ di tích Khu tưởng niệm Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa, hồ sơ cần bổ sung bản vẽ hiện trạng của các công trình đề nghị tu bổ; đồng thời điều chỉnh thống nhất địa điểm di tích giữa Tờ trình và hồ sơ. Với Báo cáo KTKT tu bổ di tích đình Bình Thủy, thành phần hồ sơ cần bổ sung bộ ảnh màu chụp hiện trạng di tích và khu vực tu bổ, tôn tạo.

Phần căn cứ pháp lý của 02 Báo cáo KTKT cần bổ sung các văn bản gồm:

Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa.

Nghị định số 166/2018/NĐ-CP ngày 25/12/2018 của Chính phủ quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh (thay thế Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ đã hết hiệu lực thi hành).

Thông tư số 15/2019/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích (thay thế Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28/12/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hết hiệu lực thi hành).

Bộ VHTTDL có ý kiến để UBND thành phố Cần Thơ chỉ đạo cơ quan chức năng hướng dẫn chủ đầu tư bổ sung, hoàn thiện Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, công bố công khai nội dung tu bổ di tích trước khi triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành.

T.T

 

Tin liên quan