Tầm nhìn

Bình Phước báo cáo công tác bảo vệ và phát huy di sản văn hóa dân tộc

17:08, 21 Tháng Chín 2020

(DSX) - Ngày 21/9, Sở VHTTDL Bình Phước đã có báo cáo số 2149/BC-SVHTTDL về công tác văn hóa, thể thao và du lịch quý III và phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2020

Di tích Núi Bà Rá đã được Bộ Văn hóa – Thông tin công nhận xếp hạng là di tích lịch sử và thắng cảnh quốc gia ngày 20/4/1995 - Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Bình Phước
Trong quý III, toàn ngành đã tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương, tập trung tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Công tác tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đạt hiệu quả cao nhờ vào sự chung tay phối hợp thực hiện của các cấp, các ngành. Trong đó, đặc biệt có sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Thủ tướng Chính phủ thông qua Chỉ thị 15, 16, 19 về công tác phòng chống dịch Covid-19.Di tích Núi Bà Rá đã được Bộ Văn hóa – Thông tin công nhận xếp hạng là di tích lịch sử và thắng cảnh quốc gia ngày 20/4/1995 - Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Bình Phước

Theo đó, lĩnh vực hoạt động chuyên ngành về bảo vệ và phát huy di sản văn hóa dân tộc đã đạt được một số kết quả cụ thể như: Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức trưng bày số hóa Chuyên đề “Những thành tựu của Đảng bộ tỉnh Bình Phước giai đoạn 2015 - 2020” phục vụ công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; báo cáo công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018 - 2020; đánh giá kết quả 15 năm (2005 - 2020) triển khai quy hoạch tổng thể hệ thống Bảo tàng Việt Nam đến năm 2020, định hướng phát triển giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn 2050; tổ chức kiểm tra các di tích trên địa bàn tỉnh.

Trong quý III, các bảo tàng, di tích, nhà truyền thống đón tiếp khoảng 144 đoàn với khoảng 15.030 lượt khách tham quan (trong đó, Di tích quốc gia đặc biệt Căn cứ Bộ Chỉ huy quân giải phóng miền Nam Việt Nam đón 43 đoàn, với khoảng 2.800 lượt khách tham quan).

Sở cũng đề ra nhiệm vụ trong tâm trong quý IV thực hiện trưng bày tại phòng trưng bày chuyên đề số 1 và số 2; trưng bày chuyên đề “Những thành tựu của Đảng bộ tỉnh Bình Phước giai đoạn 2015 - 2020” phục vụ công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh; tuyên truyền hình ảnh về các di tích đã được xếp hạng trên địa bàn tỉnh tại các trường học; hoàn thành hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể Lễ hội Cầu Bông của người kinh ở Bình Phước; hoàn thành lý lịch di tích “Nơi ghi dấu tội ác của Mỹ - Ngụy tại cầu Đăk Lung” đề nghị xếp hạng di tích cấp tỉnh; tái bản sách “Bình Phước di tích và danh thắng”; lắp đặt bản đồ khoanh vùng bảo vệ tại các di tích.

Thủy Bích

Tin liên quan