Tầm nhìn

Bộ VHTTDL cho ý kiến về Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ 02 di tích tại Cà Mau

16:12, 27 Tháng Tám 2020

(DSX)- Ngày 27/8, Bộ VHTTDL đã có văn bản gửi UBND tỉnh Cà Mau về việc thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ 02 di tích trên địa bàn.

Tượng đài Bến Vàm Lũng - Đường Hồ Chí Minh trên biển. Nguồn: Báo ảnh Đất Mũi

Tại văn bản số 3155/BVHTTDL-DSVH, Bộ VHTTDL thỏa thuận Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích Bến Vàm Lũng, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, với nội dung: Cải tạo nhà trưng bày, chiếu sáng ngoài trời bằng đèn năng lượng mặt trời, trồng cây 02 ô đất phía sau tượng đài và chỉnh trang cây xanh.

Tại văn bản số 3156/BVHTTDL-DSVH, Bộ VHTTDL thỏa thuận Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích đình Tân Hưng, xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, với nội dung: Di dời bức bình phong ông Hổ (tịnh tiến vào phía trong, ngang với bức phù điêu hiện trạng); tôn tạo, xây dựng lại ban thờ Thần Nông, miếu Thổ Công, miếu Thổ Bá; tu sửa cổng và cửa đình; cải tạo sân đường nội bộ, ao sen, bức phù điêu và lắp đặt đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời.

Tuy nhiên, Bộ VHTTDL lưu ý: Cần chỉ rõ quy cách lắp đặt đèn Led 100W sử dụng năng lượng mặt trời để chiếu sáng tổng thể. Riêng đối với di tích Bến Vàm Lũng, lưu ý tránh ảnh hưởng đến tầm nhìn vào tượng đài và cảnh quan di tích.

Đồng thời, thuyết minh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật cần bổ sung căn cứ pháp lý thực hiện Báo cáo, bao gồm: Luật di sản văn hóa năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa năm 2009; Nghị định số 98/2010/NĐCP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa (đối với di tích Bến Vàm Lũng); Thông tư số 15/2019/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích, thay thế cho Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28/12/2012 đã hết hiệu lực thi hành (đối với 2 di tích).

Bộ VHTTDL có ý kiến để UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ, công khai nội dung tu bổ di tích trước nhân dân đề tạo sự đồng thuận và triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./.

T.T

 

Tin liên quan