Tầm nhìn

Bình Dương thực hiện tốt công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn

17:34, 16 Tháng Chín 2020

(DSX)- Thực hiện Công văn số 4098/UBND-TH ngày 21/8/2020 của UBND tỉnh Bình Dương về việc báo cáo công tác 9 tháng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Dương đã có báo cáo kết quả, thực hiện trên lĩnh vực di sản văn hóa.

Chùa núi Châu Thới do Thiền sư Khánh Long tạo dựng vào thế kỷ 17 (Ảnh: X.THI – Q.NHIÊN), Báo Bình Dương
Trong 9 tháng, toàn ngành đã tập trung triển khai thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Công tác quản lý nhà nước được triển khai đồng bộ trên từng lĩnh vực, trong đó đã tham mưu UBND tỉnh Bình Dương xây dựng và ban hành nhiều văn bản quan trọng, nhất là các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo kịp thời, hiệu quả. Thực hiện chỉ đạo của Đảng bộ cấp trên, các chi, đảng bộ trực thuộc của ngành đã tham mưu tổ chức thành công Đại hội.Chùa núi Châu Thới do Thiền sư Khánh Long tạo dựng vào thế kỷ 17 (Ảnh: X.THI – Q.NHIÊN), Báo Bình Dương

Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố tiến hành lập thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các di tích cấp quốc gia, trong đó (đã hoàn thành công tác đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho di tích cấp quốc gia Đình Dĩ An, Đình Tân An, đình Phú Long, Địa đạo Tây Nam Bến Cát, Sở chỉ huy tiền phương chiến dịch Hồ Chí Minh, Cù Lao Rùa và Dốc Chùa) và thực hiện đo đạc địa chính di tích Dốc Chùa, di tích khảo cổ học Cù Lao Rùa; phối hợp thực hiện công tác quản lý, khai thác, phát huy giá trị di tích danh thắng núi Chùa Châu Thới; xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học “Bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh Bình Dương”.

Báo cáo tổng kết Đề án: “Bảo tồn và phát huy giá trị Nghệ thuật Đờn ca tài tử tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 – 2020” và Đề án “Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020”. Xây dựng dự thảo 03 Đề án: “Bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030”; “Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật Đờn ca tài tử tỉnh Bình Dương đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030” và “Cơ cấu tổ chức và hoạt động của di tích quốc gia Địa đạo Tây Nam Bến Cát, Nhà tù Phú Lợi, Chiến khu Đ”.

Hoàn thiện tập sách “Tổng tập nghệ thuật Đờn ca tài tử tỉnh Bình Dương”, 20 bản đờn và 20 bản ca (20 bản tổ) và ấn phẩm “Sơn mài Bình Dương - Đường đến di sản văn hóa”. Hoàn thành công tác tu bổ di tích Nhà cổ Trần Văn Hổ (phường Phú Cường, Thành phố Thủ Dầu Một); hoàn chỉnh 03 hồ sơ khoa học đề nghị đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia: Nghề gốm ở Bình Dương, Lễ hội Kỳ Yên đình Tân An và Võ lâm Tân Khánh Bà Trà; hoàn tất hồ sơ và được UBND tỉnh ban hành quyết định công nhận xếp hạng 02 di tích cấp tỉnh (Nhà cổ Dương Văn Hổ - xã Bạch Đằng, thị xã Tân Uyên và Chiến thắng Bót Cây Trường - xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng
 
Công tác quản lý và tổ chức lễ hội được triển khai nghiêm túc và thực hiện theo đúng các quy định của Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ, trong đó chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động nhân dân và du khách thực hiện tốt nếp sống văn minh trong hoạt động lễ hội. Việc trùng tu, tôn tạo, xử lý mối mọt tại các di tích do địa phương quản lý được thực hiện đảm bảo theo quy định của Luật Di sản Văn hóa và Quy chế của tỉnh về phân cấp quản lý, qua đó góp phân thực hiện tốt công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn.

Thủy Bích

Tin liên quan