Tầm nhìn

Thanh Hóa: Quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử cách mạng Yên Trường

09:26, 11 Tháng Tám 2020

(DSX)- UBND tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản số 10604/UBND-VX gửi Sở VHTTDL, UBND huyện Thọ Xuân về việc quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử cách mạng Yên Trường, xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân.

Nguồn ảnh: Báo Thanh Hóa

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở VHTTDL căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật và theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể về trình tự, thủ tục, chuyên môn và chủ động giải quyết các công việc có liên quan đến ngành để UBND huyện Thọ Xuân triển khai thực hiện, hoàn thành dự án Trùng tu, tôn tạo khu di tích lịch sử cách mạng Yên Trường và sưu tầm, bài trí nội thất, đồ thờ tại các công trình thuộc khu di tích theo quy định. Xây dựng, ban hành quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích; tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về ý nghĩa, giá trị lịch sử của khu di tích; xây dựng tuyến tham quan, kết nối du lịch giữa khu di tích lịch sử cách mạng Yên Trường với các di tích, khu du lịch trên địa bàn huyện, tỉnh,...

UBND huyện Thọ Xuân chủ động phối hợp với các sở, ngành và đơn vị có liên quan, khẩn trương triển khai thực hiện, hoàn thành các công việc có liên quan đến dự án Trùng tu, tôn tạo khu di tích lịch sử cách mạng Yên Trường và bài trí nội thất, đồ thờ tại các công trình thuộc khu di tích theo quy định, chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 8243/UBND-THKH ngày 24/6/2020; phối hợp với Sở VHTTDL để được hướng dẫn về công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích theo quy định của pháp luật.

Khu di tích lịch sử cách mạng Yên Trường là địa danh gắn liền với sự kiện lịch sử đặc biệt quan trọng của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa. Đây là công trình có ý nghĩa chính trị, văn hóa, lịch sử và nhân văn sâu sắc; thể hiện sự trân trọng tri ân, tôn vinh công lao to lớn của những bậc cách mạng tiền bối, những chiến sĩ cộng sản trung kiên của Đảng bộ tỉnh. Đồng thời là địa chỉ đỏ về giáo dục truyền thống anh hùng và cách mạng của quê hương cho cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc trong tỉnh, nhất là thế hệ trẻ./.

T.T

 

Tin liên quan