Tầm nhìn

Hội thảo khoa học “Phát huy giá trị đình làng tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2020-2025”

17:01, 17 Tháng Tám 2020

(DSX)-Vừa qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp đã tổ chức hội thảo khoa học “Phát huy giá trị đình làng tỉnh Đồng Tháp”.

Đình làng ở Đồng Tháp - Ảnh: Tạp chí Du lịch
Hội thảo trên nhằm thực hiện Công văn số 459/UBND-THVX ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh Đồng Tháp về việc hoàn chỉnh Đề án phát huy giá trị hệ thống đình làng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.


Đình làng ở Đồng Tháp - Ảnh: Tạp chí Du lịch

Mục đích hội thảo nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp và các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của đình làng đối với đời sống xã hội góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác giữ gìn và phát huy giá trị của đình làng; Đánh giá toàn diện về thực trạng, công tác bảo tồn và phát huy giá trị của đình làng tại các địa phương trong tỉnh; Khai thác tiềm năng của đình làng gắn với phát triển du lịch; phát huy thiết chế văn hóa này như Trung tâm Văn hóa – Học tập cộng đồng, Nhà Văn hóa ấp, liên ấp qua đó góp phần quảng bá, giới thiệu hình ảnh con người, quê hương Đồng Tháp.

Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe đại diện các sở, ban, ngành, đơn vị, Ban Tế tự các đình, các nhà nghiên cứu trình bày các tham luận về: phát huy chức năng, vai trò của đình làng trong đời sống và xây dựng nông thôn mới; giải pháp định hướng tuyên truyền thực hiện Đề án Phát huy giá trị đình làng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2020 - 2025; phát huy sinh hoạt đình làng với hoạt động xã hội - từ thiện trong cộng đồng dân cư;... Đồng thời, đóng góp ý kiến cho dự thảo Đề án Phát huy giá trị đình làng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2020 - 2025. Đề án với mục tiêu phát huy các chức năng tín ngưỡng dân gian, hành chính, sinh hoạt văn hóa của đình làng, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị đình làng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, hưởng thụ văn hóa của Nhân dân.

Ngoài ra, các đại biểu dự hội thảo cũng đề xuất một số vấn đề như: các cơ quan chức năng cần có kế hoạch thống kê số lượng đình làng cần trùng tu, bảo vệ; tuyên truyền nâng cao ý thức người dân trong việc giữ gìn, phát huy giá trị di tích đình làng; quan tâm đổi mới nội dung sinh hoạt tại đình làng gắn với các hoạt động sinh hoạt văn hóa, du lịch để góp phần phát huy giá trị hệ thống đình làng, quảng bá hình ảnh địa phương;...

Qua hội thảo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  tổng hợp các ý kiến đề xuất, đóng góp của các đại biểu, từ đó hoàn thiện Đề án Phát huy giá trị đình làng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2020 - 2025, trình UBND tỉnh xem xét, triển khai thực hiện.

Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp, toàn tỉnh có 88 ngôi đình tại 11 huyện, thị xã, thành phố (trừ huyện Tháp Mười), có 4 ngôi đình xếp hạng Di tích cấp quốc gia, 24 ngôi đình xếp hạng Di tích cấp tỉnh.  Đình làng ở Đồng Tháp hầu hết được mô phỏng theo đình làng miền Bắc, định hình từ thế kỷ 16, qua quá trình mấy trăm năm khai hoang mở đất có rất nhiều đình làng cổ mang đậm kiến trúc văn hóa Việt. Thời gian qua hệ thống đình làng được lãnh đạo tỉnh quan tâm chỉ đạo trùng tu tôn tạo, phục dựng lại nguyên trạng; một số lễ hội truyền thống được khôi phục về hình thức, quy mô tổ chức các hoạt động ngày càng mở rộng thu hút sự quan tâm và tham gia của quần chúng nhân dân.

Tin liên quan