Cảnh báo

Tu bổ, tôn tạo di tích Lăng đá Xóm Chợ, Hà Nội

16:30, 02 Tháng Tám 2020

(DSX) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có Văn bản gửi UBND thành phố Hà Nội về việc thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích Lăng đá Xóm Chợ (lăng Huệ Linh), huyện Hoài Đức.

Trước đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Tờ trình số 109/TTr - UBND ngày 24/6/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc đề nghị thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích Lăng đá Xóm Chợ (lăng Huệ Linh), xã Lại Yên huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Sau khi nghiên cứu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định như sau:

Thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích Lăng đá Xóm Chợ (lăng Huệ Linh), nội dung: Tu bổ khu lăng mộ (cổng ngoài, cổng trọng, tả - hữu bị đình, nấm mộ đá, hệ thống tường và bình phong hậu đá ong), bảo quản các hiện vật, tôn tạo sân đường, hạ tầng kỹ thuật.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý: Về tổng thể không nâng cốt nền sân và các công trình mà cần tu bổ, tôn tạo theo cốt nền hiện trạng sử dụng hệ thống hố ga, rãnh thoát nước chạy xung quanh kết hợp bơm cưỡng bức để chống ngập). Không xây dựng mới Tiền tế.

Đối với việc bảo quản, tu bổ các hạng mục: Bổ sung giải pháp kỹ thuật bảo quản các hiện vật và thành phần kiến trúc của các hạng mục (làm sạch, xử lý rêu mốc, địa y xâm thực vật liệu.).

Cần lập hệ thống ký hiệu các thành phần kiến trúc trên bản về sử dụng phương pháp tu bổ, gắn chắp và tái định vị, không thay mới các thành phần kiến trúc của lăng (kể cả các viên đá ong).

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến, đồng thời đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ, công khai nội dung tu bổ, tôn tạo di tích trước nhân dân để tạo sự đồng thuận và triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành.

Di tích Lăng đá. Ảnh: Báo Hà Nội mới
Lăng đá xóm Chợ được xây dựng từ năm Vĩnh Thịnh thứ 9 (1713) thờ Quận công Phạm Mẫn Trực - vị đại thần có công với nước và dân làng Lại Yên thời Hậu Lê (cuối thế kỷ XVII, đầu thế kỷ XVIII). Đây là di tích bằng đá có giá trị kiến trúc nghệ thuật.

Quận công Phạm Mẫn Trực là quan võ thời Hậu Lê (thế kỷ 17-18), từng làm trong đội tượng binh và tổng thái giám của triều đình vua Lê, chúa Trịnh, sau khi chết được chôn cất ở quê nhà là làng Lại Yên, Hoài Đức.

Nguyên chức tước của ông như sau: Đặc tiến kim tử vinh lộc đại phu tri công tượng hậu tượng cơ, phó cai quản, phó tri tri thị nội thư tả binh phiên thị nội giám ty lễ giám, tổng thái giám trung hầu trụ quốc.

Lăng mộ của ông được xây vào năm 1713 với một khu vực lớn, gồm nhà tiền tế (hiện không còn), khu bi đình (nhà đặt bia), và khu mộ, có tường bao, cổng vào.

                                                                                                                                     Gia Huệ (t/h)

Tin liên quan