Cộng đồng

Lâm Đồng kết quả ghi nhận trong công tác kiểm kê di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số

14:30, 22 Tháng Sáu 2020

(DSX) - Theo báo cáo của Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng, với nỗ lực của các cấp các ngành trên địa bàn tỉnh, từ năm 2010 đến nay công tác kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số trên địa bàn đã góp phần quan trọng trong công tác giáo dục lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm bảo vệ di sản văn hóa trong toàn dân.

Múa dân gian của đồng bào Kơ Ho. (Ảnh: baolamdong.vn)

Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BVHTTDL ngày 30/6/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Quy định việc kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể và lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể để đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng đã tiến hành kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn toàn tỉnh, tổng hợp kết quả, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định công bố danh mục 17 di sản văn hóa phi vật thể cấp địa phương (theo Quyết định số 1053/QĐ-UBND ngày 30 tháng 05 năm 2013); Kiểm kê di sản văn hóa cồng chiêng tại huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng năm 2012; Kiểm kê di sản văn hóa cồng chiêng tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng năm 2014; Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình lập hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể sử thi Tây Nguyên tỉnh Lâm Đồng 2015; Kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2016.

Sau khi công bố danh mục di sản văn hóa phi vật thể địa phương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang nghiên cứu, xem xét xây dựng hồ sơ để đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia trong thời gian tới.

Cùng với đó, thông qua các nguồn vốn đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể các dân tộc thiểu số; ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng thực hiện Dự án Phục dựng lễ hội Buk Chu Bur của đồng bào Churu tại xã Đà Loan, huyện Đức Trọng; Lễ Pơthi – bỏ mả (của người Churu và nhóm K’ho ở K’Long - huyện Đức Trọng), lễ Nhô Wèr (của cộng đồng K’ho Srê ở huyện Di Linh), lễ Bok Chu-bur (của cộng đồng Churu ở huyện Đức Trọng), các nghi thức cúng lúa rẫy (của người Mạ ở Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm), Lễ đưa lúa về kho (dân tộc K’ho – Lâm Hà), Lễ Sạ lúa, Lễ bắt chồng, Ngày Hội đoàn kết cội nguồn (dân tộc Churu – Đơn Dương), Lễ cầu mưa (dân tộc K’ho – Đam Rông), Lễ mang lúa về kho của người K’ho tại Đinh Văn – Lâm Hà, lễ cưới của người K’ho Cil tại xã Đạ Chais – Lạc Dương… nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa của bà con dân tộc./.

Tin liên quan