Tầm nhìn

Quảng Nam đề nghị thống nhất lập hồ sơ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Địa điểm Chiến thắng Núi Thành

16:00, 04 Tháng Tám 2020

(DSX) - UBND tỉnh Quảng Nam đã có Công văn số 4199/UBND-KGVX gửi Bộ VHTTDL đề nghị thống nhất lập hồ sơ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Địa điểm Chiến thắng Núi Thành.

Công văn nêu rõ, Núi Thành nằm về phía Nam tỉnh Quảng Nam, là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng, cùng lúc với Đà Nẵng, Mỹ đưa quân viễn chinh đổ bộ vào Chu Lai, xây dựng tuyến phòng thủ vững chắc phía Nam để bảo vệ căn cứ quân sự liên hợp Hải - Lục - Không quân của Mỹ ở tại Đà Nẵng; đồng thời, xây dựng, củng cố bộ máy chính quyền Sài Gòn với số lượng rất lớn, bao gồm nhiều thứ quân, chốt chặn nhiều cứ điểm, tạo thành hệ thống phòng thủ kiên cố, làm nhiệm vụ khống chế toàn vùng để sẵn sàng đàn áp phong trào cách mạng.

Để đánh bại ý chí xâm lược của kẻ thù, đêm 25 rạng sáng ngày 26/5/1965, sau thời gian chuẩn bị khẩn trương, Đại đội 2, Tiểu đoàn 70 được tăng cường một Phân đội đặc công đã bí mật luồn sâu, tập kích, tiêu diệt gọn lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ tại đồi 49 và đồi 50 Núi Thành - Quảng Nam. Chỉ 18 ngày sau khi đặt chân chiếm đóng mãnh đất Núi Thành, kẻ thù đã bị quân và dân ta tấn công phủ đầu; trận đánh Mỹ đầu tiên thắng lợi đã cổ vũ, động viên quân và dân miền Nam hăng hái thi đua đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, mở ra phong trào “Tìm Mỹ mà đánh, gặp Mỹ là diệt” trên khắp chiến trường miền Nam. Từ đó giải quyết được tư tưởng sợ Mỹ trong một bộ phận cán bộ, nhân dân lúc bấy giờ; qua đó chúng  ta  có những bài học về chiến tranh nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân; về đánh giá tương quan lực lượng giữa ta và địch; về tổ chức chuẩn bị tác chiến; về chọn hướng tiến công mục tiêu kẻ thù, góp phần làm phong phú kho tàng lý luận của khoa học và nghệ thuật quân sự Việt Nam.

Với chiến công này, Đại đội 2 Tiểu đoàn 70 được Ủy ban Trung ương Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam tặng cờ “Lập công đầu, diệt gọn từng đơn vị chiến đấu Mỹ”. Tại Đại hội Anh hùng và Chiến sĩ thi đua toàn miền Nam lần thứ hai, ngày 17/9/1967, Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam đã tuyên dương Đảng bộ, quân và dân tỉnh Quảng Nam danh hiệu “Quảng Nam trung dũng kiên cường, đi đầu diệt Mỹ”.

Với những giá trị lịch sử to lớn, địa điểm chiến thắng Núi Thành đã được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xếp hạng di tích quốc gia tại Quyết định số 54/QĐ-VHTT ngày 29/4/1979. UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất lập hồ sơ khoa học xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Địa điểm Chiến thắng Núi Thành./.

Tin liên quan