Cộng đồng

Hà Giang: Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục đến tầng lớp nhân dân trong bảo vệ giá trị di sản

14:57, 21 Tháng Sáu 2020

(DSX)- Sở VHTTDL đã có báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Thông tư số 04/2010/TT-BVHTTDL ngày 30/6/2010 của Bộ VHTTDL quy định kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể và lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể để đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Nghi lễ cấp Sắc của người Dao ở Quang Bình.Nguồn: Báo Hà Giang

Theo đó, từ năm 2011 đến nay tỉnh Hà Giang đã thực hiện công tác Kiểm kê được 11/11 huyện, thành phố. Trong đó đã khảo sát kiểm kê sơ bộ được 14 dân tộc: Nùng (Nùng Xuồng), Tày, Pà Thẻn, Dao, Mông (Hoa), Hoa (Hán), Cờ Lao, Phù Lá, La Chí, Pu Péo, Giáy (Giấy), Bố Y, Lô Lô (đen, hoa), Kinh.

Ngoài việc thực hiện công tác kiểm kê theo địa bàn, Hà Giang còn tổ chức Kiểm kê theo loại hình (kiểm kê chuyên đề). Cụ thể: Năm 2013 thực hiện công tác kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể Then dân tộc Tày - Nùng trên địa bàn các huyện Bắc Quang, Vị Xuyên, Quang Bình và thành phố Hà Giang; Năm 2015 thực hiện công tác kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể Then dân tộc Tày trên địa bàn các huyện Bắc Quang, Vị Xuyên, Quang Bình và thành phố Hà Giang; Năm 2018 thực hiện công tác kiểm kê chuyên đề di sản văn hóa phi vật thể về lễ hội truyền thống, tập quán xã hội và tín ngưỡng dân tộc Lô Lô huyện Mèo Vạc, Đồng Văn.

Sở VHTTDL đã đề xuất một số giải pháp bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa phi vật thể bao gồm: Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục đến tầng lớp nhân dân trong việc quan tâm, bảo vệ giá trị di sản, đặc biệt là thế hệ trẻ; Chính quyền địa phương cần quan tâm hơn nữa đến di sản văn hóa phi vật thể trong cộng đồng các dân tộc tại địa phương, khuyến khích, động viên các nghệ nhân có tâm huyết và đang lưu giữ di sản; Mở lớp truyền dạy cho thanh thiếu niên; Tiếp tục kiểm kê theo chuyên đề, lưu giữ các giá trị văn hóa dân gian các dân tộc, có sự khen thưởng khích lệ thỏa đáng, tạo điều kiện tốt nhất cho việc bảo tồn và nghiên cứu phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể có nguy cơ mai một; Phục dựng một số lễ hội dân gian đặc sắc của các dân tộc; Có kế hoạch tôn vinh giá trị các loại hình di sản trong các dịp diễn ra lễ hội với sự tham gia của người dân địa phương.

Tin liên quan