Tầm nhìn

Bắc Ninh hiện có 45 di sản văn hóa phi vật thể được kiểm kê

15:28, 02 Tháng Bảy 2020

(DSX) - Đến hết năm 2019, tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện kiểm kê và lập hồ sơ khoa học cho 45 di sản văn hóa phi vật thể (DSVHPVT).

Nằm trong vùng văn hóa xứ Bắc, Bắc Ninh là tỉnh giàu có về tài nguyên di sản văn hóa và mang bản sắc riêng, tiêu biểu, không trộn lẫn với các tiểu vùng văn hóa khác. Tính riêng di sản vật thể, Bắc Ninh thuộc 10 tỉnh có số lượng di tích lịch sử văn hóa nhiều nhất cả nước với 1558 di tích đã được kiểm kê thuộc nhiều loại hình như đình, đền, chùa, nghè, miếu, lăng, thành cổ, văn chỉ, di chỉ khảo cổ học.

Hàng năm Sở VHTTDL Bắc Ninh triển khai xây dựng kế hoạch kiểm kê những DSVHPVT có nguy cơ mai một hoặc có giá trị tiêu biểu. Thông qua công tác kiểm kê DSVHPVT đã xác định được tên gọi, loại hình, địa điểm, chủ thể của di sản, giá trị của di sản (cả giá trị lịch sử, văn hóa và khoa học của di sản), miêu tả di sản, đánh giá được hiện trạng của di sản. Trên cơ sở đó đánh giá được khả năng duy trì phát triển của các di sản trong bối cảnh hiện nay, đặc biệt trong điều kiện hội nhập toàn cầu hóa, hiện đại hóa.

Theo kiểm kê, đến hết năm 2019, tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện kiểm kê và lập hồ sơ khoa học cho 45 di sản văn hóa phi vật thể (DSVHPVT), gồm 18 nghề truyền thống; 16 lễ hội truyền thống tiêu biểu và 11 loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian.

Hiện tỉnh Bắc Ninh đang xây dựng Hồ sơ ứng cử quốc gia đề nghị UNESCO đưa vào danh sách DSVHPVT cần được bảo vệ khẩn cấp "Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ". Ảnh: Cục Di sản Văn hóa.
Trong đó, có 28 DSVHPVT tiêu biểu, hiện đang được bảo tồn và phát huy tốt; 17 di sản đang có nguy cơ mai một, thất truyền, cần bảo vệ khẩn cấp.

03 di sản được UNESCO ghi danh (01 di sản đại diện của nhân loại: Dân ca Quan họ Bắc Ninh, 01 di sản cần bảo vệ khẩn cấp: Nghệ thuật hát Ca trù, 01 di sản đa quốc gia đại diện của nhân loại: Nghi lễ và trò chơi kéo co làng Hữu Chấp, Hòa Long, thành phố Bắc Ninh).

08 di sản được Bộ VHTTDL ghi vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (Tranh dân gian Đông Hồ, Lễ hội làng Diềm, Lễ hội làng Đồng Kỵ, Gốm Phù Lãng, Chạm khắc gỗ Phù Khê, Gò đồng Đại Bái, Trống quân Bùi Xá, Tre trúc Xuân Lai ).

Hiện tỉnh Bắc Ninh đang xây dựng Hồ sơ ứng cử quốc gia đề nghị UNESCO đưa vào danh sách DSVHPVT cần được bảo vệ khẩn cấp "Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ". Trước ngày 31/3/2020, hồ sơ đã hoàn thiện và được Thủ tướng Chính phủ ký trình UNESSCO.

Trong thời gian tới, Sở VHTTDL tiếp tục lập hồ sơ đưa vào Danh mục DSVHPVT quốc gia giai đoạn 2020-2025 cho khoảng trên 10 di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn.

                                                                                                                                            Gia Huệ

Tin liên quan