Tầm nhìn

Kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

00:32, 07 Tháng Bảy 2020

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tiền Giang đã tiến hành kiểm kê và lập hồ sơ khoa học nhiều di sản văn hóa phi vật thể có giá trị để đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Hò cấy Gò Công - Ảnh minh họa – Nguồn: Báo điện tử Ấp Bắc

Theo các tư liệu lịch sử,đầu thế kỷ XVII, cư dân Việt đã đến khai hoang và định cư tại vùng châu thổ sông Cửu Long cho đến ngày nay. Trong suốt quá trình đó, các loại hình văn hóa phi vật thể như văn hóa ẩm thực, văn hóa dân gian, các loại hình diễn xướng dân gian, văn hóa làng nghề thủ công và lễ hội… đã dần được hình thành và phát triển. Hiện nay trong tiến trình đô thị hóa, các giá trị về văn hóa vật thể và phi vật thể ấy đang ngày càng mai một dần. Vì vậy việc nghiên cứu về văn hóa phi vật thể tại đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và vùng Tây Nam bộ nói chung, trong đó có Tiền Giang đang là vấn đề cấp thiết.


                              Hò cấy Gò Công - Ảnh minh họa – Nguồn: Báo điện tử Ấp Bắc


Qua 10 năm triển khai thực hiện Thông tư số 04/2010/TT-BVHTTDL ngày 30/6/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thoa và Du lịch quy định về việc kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể và lập hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiến hành kiểm kê và lập hồ sơ khoa học nhiều di sản văn hóa phi vật thể có giá trị để đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Theo thống kê, toàn tỉnh có 323 di sản văn hóa phi vật thể, thuộc các loại hình như: Diễn xướng dân gian, Nghệ thuật truyền thống, Phong tục tập quán, Nghề thủ công truyền thống, Ẩm thực dân gian... Nhiều địa phương còn lưu giữ các tập quán xã hội, tri thức và ngữ văn dân gian, cùng nhiều giá trị di sản văn hóa phi vật thể được bảo tồn và trao truyền qua nhiều thế hệ như: Hò cấy Gò Công; Nghệ thuật diễn xướng dân gian múa bóng rỗi; Nghề làm bánh dân gian; Nghề đóng tủ thờ Gò Công; Nghề làm mắm tôm chà vùng Gò Công; Làng nghề hủ tiếu Mỹ Tho; Làng nghề đan nón bàng ở vùng Châu Thành, Tân Phước; Nghề làm cốm ở xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè. Lập hồ sơ khoa học đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia là Lễ hội Trương Định. Lập hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh nâng cấp 4 lễ hội đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp tỉnh gồm: Lễ hội Văn hóa - Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp (huyện Cái Bè); Lễ hội Kỳ yên đình Vĩnh Bình (huyện Gò Công Tây); Lễ hội Tứ Kiệt (thị xã Cai Lậy) và Lễ hội Kỳ yên đình Long Trung (huyện Cai Lậy).

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục nghiên cứu bổ sung tư liệu, thỏa thuận lập hồ sơ khoa học và trình Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia gồm: Lễ hội nghinh Ông Vàm Láng (huyện Gò Công Đông) và Lễ hội Kỳ yên đình Vĩnh Bình (huyện Gò Công Tây).

Tin liên quan