Tầm nhìn

Đồng Nai lập hồ sơ xếp hạng nhiều di tích cấp tỉnh

23:59, 06 Tháng Bảy 2020

Nguồn tin từ Bảo tàng Đồng Nai cho biết, trong 6 tháng đầu năm, bảo tàng đã lập hồ sơ, xếp hạng nhiều di tích cấp tỉnh. Các di tích cụ thể: đình Bình Thiền, đình Hưng Phú, đình Thành Hưng (TP.Biên Hòa)…

Ảnh minh họa – Nguồn: Sở VHTTDL Đồng Nai

Bên cạnh đó, Bảo tàng Đồng Nai đã điều tra, khảo sát và thu thập thông tin về các hiện vật trôi nổi và hiện vật của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Thực hiện phim giới thiệu di tích đình An Hòa (TP.Biên Hòa); tổ chức tập huấn công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích trên địa bàn H.Nhơn Trạch.

Ngoài ra, bảo tàng xuất bản sách giới thiệu di tích đình Xuân Lộc - chùa Xuân Hòa; thực hiện công tác kiểm kê hiện vật tại di tích đền thờ Hùng Vương, số hóa hồ sơ hiện vật di tích chùa Long Thiền… Các hoạt động bảo tồn, bảo tàng vì thế đã và đang góp phần bảo tồn và phát huy giá trị của di tích trên địa bàn tỉnh.


                        Ảnh minh họa – Nguồn: Sở VHTTDL Đồng Nai

Theo Sở VHTTDL Đồng Nai, trên địa bàn tỉnh hiện có hơn 1.500 di tích phổ thông, 57 di tích xếp hạng  (2 di tích cấp quốc gia đặc biệt, 29 di tích cấp quốc gia và 26 di tích xếp hạng cấp tỉnh).

Theo quyết định số 39/2018/QĐ-UBND ngày 29-9-2018 của UBND tỉnh về quy định phân cấp, ủy quyền quản lý di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh xếp hạng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã bổ sung, cập nhật thông tin, số liệu một số nội dung phù hợp với thực tiễn. Việc phân cấp rạch ròi đã tăng tính chủ động, hiệu quả trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ của địa phương.

Qua hơn 1 năm thực hiện phân cấp quản lý di tích, hệ thống di tích đã được các cấp, các ngành quan tâm bảo vệ, trùng tu và tôn tạo để phát huy giá trị di sản văn hóa. Đã có 5 di tích được trùng tu, tôn tạo trong thời gian này, cụ thể: đình Phú Mỹ (H.Nhơn Trạch); địa đạo Suối Linh (H.Vĩnh Cửu); đền thờ Quốc tổ Hùng Vương, Nhà hội Bình Trước, Nhà Xanh (TP.Biên Hòa); chùa Xuân Hòa (TP.Long Khánh). Riêng dự án tu sửa cấp thiết di tích Nhà Xanh là dự án chuyển tiếp từ năm 2018 qua 2019.

Tin liên quan