Cảnh báo

Công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

23:51, 06 Tháng Bảy 2020

(DSX) - Trong 5 năm qua, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tiền Giang đã tham mưu các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh tổ chức các ngày lễ kỷ niệm, lễ hội đảm bảo tính trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả.

Lễ hội Nghinh Ông ở Tiền Giang - Ảnh minh họa – Nguồn: Du lịch Việt Nam

Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tỉnh Tiền Giang hiện có 220 lễ hội, trong đó có 211 lễ hội dân gian, 9 lễ hội cách mạng. Một số lễ hội lớn của tỉnh như: Lễ hội Chiến thắng Ấp Bắc (xã Tân Phú, thị xã Cai Lậy), Lễ giỗ Tứ Kiệt (thị xã Cai Lậy), Lễ hội Kỳ Yên đình Vĩnh Bình (thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây), Lễ hội Nghinh Ông Vàm Láng, (xã Vàm Láng, huyện Gò Công Đông), Lễ hội Nam Kỳ khởi nghĩa (xã Long Hưng, huyện Châu Thành), Lễ giỗ Anh hùng dân tộc Trương Định (thị xã Gò Công) và đình Gia Thuận (huyện Gò Công Đông), Lễ giỗ Anh hùng dân tộc Thủ khoa Nguyễn Hữu Huân (xã Hòa Tịnh, huyện Chợ Gạo)...                                 Lễ hội Nghinh Ông - Ảnh minh họa – Nguồn: Du lịch Việt Nam


Thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội, trong 5 năm qua, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh tổ chức các ngày lễ kỷ niệm, lễ hội đảm bảo tính trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả. Cấp tỉnh, cấp huyện đều thành lập Ban Tổ chức các ngày lễ lớn để điều hành, tổ chức tốt các lễ hội, đáp ứng nhu cầu văn hóa, tinh thần lành mạnh của nhân dân, đẩy mạnh xã hội hóa các nguồn lực trong việc tổ chức lễ hội; công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống cháy nổ được đặc biệt chú trọng

Trong phần hội, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa - thể thao phục vụ nhân dân, tạo không khí sinh hoạt văn hóa vui tươi, phấn khởi và đạt hiệu quả xã hội tích cực. Các đình miếu, chùa chiềng, cơ sở thờ tự của các tôn giáo trong tỉnh đều thành lập Ban thờ tự nên hoạt động tế lễ nề nếp, đúng với quy định của Nhà nước.    

Bên cạnh đó, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường công tác kiểm tra các hoạt động lễ hội, nhằm kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, lợi dụng lễ hội để hoạt động mê tín dị đoan, thu lợi bất chính và các hoạt động không lành mạnh khác.

Tin liên quan