Cảnh báo

Quản lý di vật, hiện vật trên địa bàn thành phố Hà Nội

15:59, 16 Tháng Sáu 2020

(DSX) - Mới đây, UBND thành phố Hà Nội đã có Văn bản gửi các Sở, ban, ngành Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã về việc quản lý di vật, hiện vật; xây dựng, phục dựng, tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử - văn hóa.

Hà Nội là địa phương có số lượng di tích lớn nhất cả nước, với 5.922 di tích, trong đó có 01 di tích được công nhận Di sản Thế giới, 18 di tích Quốc gia đặc biệt, 50 di tích lịch sử cách mạng kháng chiến, 1.804 đình, 2.007 chùa và hàng nghìn các loại hình di tích khác nhau. Với số lượng di tích đứng đầu cả nước đã đặt ra công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực di sản văn hóa của Thủ đô không ít khó khăn, bất cập. Đặc biệt trong thời gian đại dịch Covid - 19 bùng phát, nhiều địa phương để xảy ra tình trạng mất cắp di vật, hiện vật được báo chí và dư luận nhân dân phản ánh.

Trước thực trạng trên, nhằm thực hiện tốt công tác quản lý về bảo vệ, phòng, chống mất cắp di vật, hiện vật và ngăn chặn tình trạng xây dựng, phục dựng, tu bổ, tôn tạo không phép, trái phép tại các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn thành phố, UBND Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã nghiêm túc thực hiện một số nhiệm vụ:

Các Sở, ban, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa và Thể thao nghiêm túc thực hiện Quyết định số 48/2016/QĐ - UBND ngày 17/11/2016 của UBND Thành phố về việc ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Chỉ đạo sát sao, chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về di sản văn hóa theo nhiệm vụ được phân công, phân cấp, không để tái diễn và xảy ra hiện tượng mất cắp di vật, hiện vật và tình trạng xây dựng, phục dựng, sửa chữa, tu bổ, tôn tạo không phép, sai phép tại các di tích trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Chùa Bối Khê (Thanh Oai) nơi bị mất cắp cổ vật. Ảnh: Kinh tế Đô thị.

UBND thành phố giao Sở Văn hóa và Thể thao: Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân các quận, huyện thị xã, Cục Di sản văn hóa - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục rà soát, kiểm tra, xây dựng kế hoạch hàng năm hỗ trợ chống xuống cấp các di tích có giá trị về kiến trúc nghệ thuật, có giá trị đặc trưng, tiêu biểu theo Kế hoạch số 120/KH - UBND ngày 01/6/2017 của UBND Thành phố về việc khắc phục những tồn tại, hạn chế; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản lý di tích lịch sử văn hóa, quản lý lễ hội trên địa bàn thành phố Hà Nội (theo thứ tự ưu tiên những di tích xuống cấp năng tại các huyện ngoại thành, không có khả năng cân đối nguồn ngân sách, các di tích xuống cấp năng, các di tích có nguy cơ sập đổ).

Là đơn vị đầu mối tổng hợp, báo cáo, tham mưu UBND Thành phố trong việc xử lý, rà soát, đôn đốc, khắc phục tình trạng mất cắp di vật, hiện vật; xây dựng, phục dựng, sửa chữa, tu bổ, tôn tạo không phép, sai phép. Hằng năm xây dựng kế hoạch phối hợp với Cục Di sản văn hóa - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Tôn giáo Thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn công tác quản lý và phát huy giá trị di tích trên địa bàn Thành phố. Đồng thời có hình thức động viên, khen thưởng kịp thời đối với các tổ chức, cá nhân làm tốt công tác bảo vệ và phát huy giá trị di tích; có hình thức kiểm điểm trách nhiệm với những tổ chức, cá nhân để xảy ra tình trạng nêu trên đúng quy định của pháp luật và Thành phố.

UBND các quận, huyện, thị xã: Chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND Thành phố về quản lý nhà nước trong công tác quản lý di sản văn hóa trên địa Chỉ đạo các phòng ban chức năng thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát, tăng cường công tác quản lý, thực hiện việc rà soát, khắc phục, không để xảy ra tình trạng mất cắp di vật, hiện vật; xây dựng, tu bổ, tôn tạo không phép, sai phép; hướng dẫn các Ban quản lý di tích cơ sở, Tiểu ban bảo vệ di tích xã, phường, thị trấn trong việc kiêm nhiệm, kiện toàn tổ chức quản lý, hoàn thiện phương án bảo vệ, tập huấn các quy định về an ninh, phòng chống cháy nổ, đảm bảo tốt công tác trông coi, bảo vệ, vệ sinh môi trường và phòng cháy chữa cháy tại các di tích.

Ngoài ra, chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao thực hiện rà soát, kiểm kê, thống kê, vẽ sơ đồ bài trí di vật, hiện vật, bổ khắc phục hồ sơ còn hạn chế tại các di tích trên địa bàn quản lý, nhất là các di tích xếp hạng từ năm 2010 trở về trước, làm cơ sở cho công tác bảo vệ, bảo quản di vật, hiện vật theo đúng quy trình, đảm bảo tính khoa học; Khi xảy ra tình trạng mất cắp di vật, hiện vật; xây dựng, phục dựng, sửa chữa, tu bổ, tôn tạo không phép, sai phép tại các di tích, UBND cấp huyện phải báo cáo ngay UBND Thành phố…

 Chùa Bối Khê bị mất bức tượng Phật Thích Ca bằng đồng. Ảnh: Sở VHTT Hà Nội.

Trước đó, theo báo cáo của phòng VH&TT huyện Thanh Oai, trong tháng 3 và tháng 4/2020, địa bàn xảy ra 4 vụ mất cắp di vật, hiện vật tại các di tích. Đáng chú ý là 2 vụ mất cắp liên tiếp tại chùa Bối Khê và đình Đại Định.

Cụ thể: Ngày 13/3, kẻ gian đã phá cửa đột nhập vào chùa Bối Khê lấy mất một pho tượng Thích ca đản sinh bằng đồng đen, chiều cao khoảng 70 - 80cm (pho tượng đặt ở Tam Bảo). Tuy chưa xác định niên đại của hiện vật này, nhưng đây được đánh giá là cổ vật quý, đã có 2 lần bị đánh cắp và được cơ quan công an cùng chính quyền địa phương truy tìm mang trở lại di tích.

Ngày 16/3, đình Đại Định xảy ra vụ việc kẻ gian phá khóa, phá cửa đột nhập lấy đi 2 bộ chấp kích gồm 16 chiếc đặt hai bên Đại bái. Ngoài ra, kẻ gian còn lấy thêm 2 đỉnh đồng và 2 cây nến đồng, 1 bình xứ cổ.

Ngày 29/3, tại chùa Dư Dự bị kẻ gian phá khóa lấy một chuông đồng, 2 bát bình hương (đặt tại Tam Bảo)

Tiếp đến, ngày 11/4 tại chùa Từ Châu kẻ gian lấy trộm 1 chuông đồng, có chiều cao 1m, đường kính 0,6m.

                                                                                                                                              Gia Huệ

Tin liên quan