Tầm nhìn

Công bố danh mục kiểm kê di tích trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến năm 2020

16:08, 10 Tháng Sáu 2020

(DSX)- UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Quyết định về việc phê duyệt, công bố danh mục kiểm kê di tích trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến năm 2020.

Theo Quyết định phê duyệt, công bố danh mục kiểm kê di tích trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến năm 2020 có tổng số 1821 di tích. Trong đó, Thành phố Ninh Bình 196, Thành phố Tam Điệp 61, Huyện Kim Sơn 188, Huyện Yên Khánh 222, Huyện Yên Mô 286, Huyện Hoa Lư 272, Huyện Gia Viễn 279, Huyện Nho Quan 317.

UBND thành phố giao giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố công khai danh mục kiểm kê di tích; tổng hợp số liệu về những biến động (tăng/giảm) hằng năm để phục vụ công tác quản lý nhà nước về di tích trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, định kỳ 5 năm thực hiện rà soát và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung; nghiên cứu, lập hồ sơ xếp hạng đối với những di tích đảm bảo các tiêu chí xếp hạng theo quy định; tổ chức quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị di tích đã được kiểm kê theo đúng các quy định hiện hành.

Hồ bán nguyệt tại đền thờ Vua Đinh Tiên Hoàng, nơi lưu dấu nhiều giá trị văn hóa, lịch sử, nghệ thuật kiến trúc, tâm linh. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Trong lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, Ninh Bình thời nào cũng để lại dấu ấn lịch sử sâu đậm, với những di sản văn hóa vật thể (di tích, di vật…) và phi vật thể (phong tục, tập quán..) phong phú, góp phần làm phong phú di sản văn hóa Việt; đồng thời, duy trì nhịp đập từ quá khứ, bồi đắp sức sống cho hiện tại và tương lai.

Thời gian qua, tỉnh Ninh Bình đã có nhiều chương trình, kế hoạch, chiến lược về bảo tồn, phát huy giá trị di tích gắn với phát triển du lịch. Đến nay, các giá trị đặc biệt, độc đáo của các di tích luôn được quan tâm, bảo tồn, quảng bá đến đông đảo bạn bè trong nước, quốc tế. Những tiềm năng, thế mạnh của di tích đã được phát huy, đem lại những thay đổi tích cực trong phát triển các ngành dịch vụ, du lịch, thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế của địa phương.

                                                                                                                                     Gia Huệ (t/h)

Tin liên quan