Cảnh báo

Hưng Yên bổ sung 02 di tích vào Đề án đầu tư tu bổ, chống xuống cấp

14:24, 13 Tháng Năm 2020

(DSX) - UBND tỉnh Hưng Yên vừa có Văn bản đồng ý bổ sung di tích đền Quốc Mẫu Cơ, xã Hùng Cường, thành phố Hưng Yên và đình Ngũ Lão, xã Quang Hưng, huyện Phù Cừ vào Đề án đầu tư tu bổ, chống xuống cấp di tích xếp hạng cấp tỉnh, cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016-2020 ban hành theo Quyết định số 2145/QĐ-UBND ngày 06/10/2016 của UBND tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Tài chính tham mưu bố trí kinh phí thực hiện tu bổ, chống xuống cấp 02 di tích nêu trên trên cơ sở cân đối nguồn kinh phí đã cấp cho Sở VHTTDL để thực hiện Đề án năm 2020.

Hưng Yên là vùng đất có bề dày lịch sử văn hóa lâu đời, hiện còn bảo lưu được hơn 1.210 di tích các loại hình, trong đó Khu di tích Phố Hiến được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng là di tích Quốc gia đặc biệt, 164 di tích và cụm di tích được xếp hạng cấp Quốc gia, 196 di tích xếp hạng cấp tỉnh, đứng thứ 3 cả nước ( sau Hà Nội và Bắc Ninh ) về số lượng di tích Quốc gia. Các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh Hưng Yên chủ yếu được xây dựng bằng vật liệu vội vữa, cấu kiện gỗ, có niên đại từ 200 - 300 năm .

Những năm qua, bằng nguồn vốn của chương trình mục tiêu Quốc gia và một phần nhỏ ngân sách tỉnh, nhiều di tích có giá trị của tỉnh đã được đầu tư, chống xuống cấp kịp thời, góp phần bảo tồn di sản văn hoá dân tộc, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Tuy nhiên, việc đầu tư tôn tạo, chống xuống cấp di tích các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn tỉnh còn nhiều hạn chế, nhiều di tích xếp hạng cấp tỉnh, quốc gia bị hư hỏng không được tu bổ kịp thời và ngày càng xuống cấp nghiêm trọng, nhất là trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

nh: Báo Hưng Yên
Đặc biệt, mới đây cơn bão số 01 năm 2016 đổ bộ vào tỉnh Hưng Yên đã gây thiệt hại nặng nề cho nhiều di tích đang trong tình trạng xuống cấp rất cần được đầu tư chống xuống cấp. Từ thực trạng nêu trên, việc ban hành Đề án “Đầu tư tu bổ, chống xuống cấp di tích xếp hạng cấp tỉnh , cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 ” là vô cùng cấp bách và cần thiết, nhằm đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trùng tu, tôn tạo, gìn giữ và nâng cao giá trị di tích, chống xuống cấp, bảo vệ bền vững hệ thống di tích vô giá đã góp phần làm nên truyền thống văn hiến, cách mạng của quê hương Hưng Yên.

Mục tiêu cụ thể giai đoạn 2016 - 2020 - Đầu tư tu bổ, chống xuống cấp 100 di tích được xếp hạng, trong đó 60 di tích xếp hạng cấp quốc gia và 40 di tích xếp hạng cấp tỉnh xuống cấp nghiêm trọng ở các loại hình di tích lịch sử, di tích kiến trúc nghệ thuật;  Ngăn chặn có hiệu quả tình trạng xuống cấp và nguy cơ mất mát giá trị nguyên gốc của hệ thống di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh.

                                                                                                                                          Lan Phạm

Tin liên quan