Cộng đồng

Công tác quản lý và tổ chức lễ hội đã góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, tín ngưỡng tốt đẹp cho nhân dân

11:00, 26 Tháng Tư 2020

(DSX)- Sau 05 năm thực hiện Chỉ thị 41-CT/TW ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư (Khóa XI) về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội (Chỉ thị 41) đã góp phần nâng cao vai trò của tổ chức Đảng trong trong công tác lãnh đạo, định hướng cho các cấp chính quyền triển khai hiệu quả công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ảnh minh họa/daidoanket.vn

Ngay sau khi Chỉ thị 41 được ban hành, Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã tổ chức triển khai sâu rộng đến từng Đảng ủy, Đảng bộ, chi bộ và cán bộ, đảng viên. Cụ thể: Tổ chức các hội nghị, các cuộc họp của tổ chức Đảng để học tập, quán triệt và triển khai Chỉ thị 41 cùng với các nội dung quản lý nhà nước liên quan đến tổ chức và quản lý lễ hội trong hệ thống cơ quan Nhà nước, từng địa phương và tổ chức cơ sở Đảng; Tuyên truyền giới thiệu về nguồn gốc, giá trị, nội dung và ý nghĩa lịch sử văn hóa của các lễ hội; Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về công tác quản lý và tổ chức lễ hội, thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội; Lồng ghép việc truyển khai, tuyên truyền Chỉ thị 41 vào các chương trình, hoạt động khác thông qua các hội nghị tập huấn và triển khai xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, nâng cao hiệu quả thực hiện nếp sống văn minh đô thị và nông thôn trong việc cưới, tang và lễ hội.

Nhờ đó, hệ thống lễ hội trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế được diễn ra theo đúng quy định của pháp luật; thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; phù hợp với thuần phong mỹ tục, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc; vừa có ý nghĩa giáo dục, vừa đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần lành mạnh của nhân dân. Bên cạnh đó, tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã thiết thực triển khai Chỉ thị 41 bằng việc yêu cầu các ngành, các cấp tham mưu giảm tần suất, thời gian tổ chức, nhất là những lễ hội có quy mô lớn như: các lễ hội đua ghe, lễ hội cầu ngư, xuân tế và thu tế… các sinh hoạt tín ngưỡng và những hoạt động vui chơi giải trí trong lễ hội phải lành mạnh, có chọn lọc.

Công tác thực hiện nếp sống văn minh trong quản lý và tổ chức lễ hội ở các địa phương đã được chú trọng; tình trạng buôn bán, chèo kéo trong các hoạt động lễ hội được từng bước khắc phục; đã thực hiện nghiêm việc quản lý đốt vàng mã, nghiêm cấm việc đốt, rải vàng mã không đúng quy định trong các dịp diễn ra lễ hội.

Trong những năm qua, Thừa Thiên Huế đã tăng cường các biện pháp giữ gìn, bảo vệ di tích; bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội; phòng, chống cháy nổ, an toàn giao thông; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không giết thịt và bán thịt thú rừng, đảm bảo vệ sinh cảnh quan môi trường tại các lễ hội.

Công tác thanh tra lễ hội được Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với các ngành liên quan, chính quyền địa phương tổ chức thường xuyên nhằm quản lý chặt chẽ các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hoá trong lễ hội. Qua công tác kiểm tra đã nhắc nhở, tuyên truyền các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là tại thành phố Huế không nâng giá, ép giá khách du lịch trong những ngày cao điểm vào dịp lễ hội. Tình trạng kinh doanh đổi tiền lẻ hưởng chênh lệch trong khu vực di tích, khu vực lễ hội đã được hạn chế.

Nhìn chung, sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 41, Thừa Thiên Huế đã có những biện pháp thiết thực để triển khai có hiệu quả các nội dung của Chỉ thị trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị của hệ thống lễ hội. Nhờ đó, các cấp các ngành và địa phương đã thể hiện được vai trò trong công tác quản lý và tổ chức lễ hội. Đồng thời, việc triển khai thực hiện đúng tinh thần của Chỉ thị đã góp phần quan trọng trong công tác quản lý và tổ chức lễ hội, để hệ thống lễ hội ở Thừa Thiên Huế diễn ra đúng với đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, tâm linh, tín ngưỡng tốt đẹp cho người dân.

T.T

 

Tin liên quan