Cộng đồng

Nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ, phát huy các giá trị di tích lịch sử - văn hóa

15:29, 08 Tháng Tư 2020

(DSX)- Từ năm 2016 đến nay, việc thực hiện Luật Di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đã thu hút được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, các ngành từ đó góp phần vào việc bảo tồn, giữ gìn và phát huy các giá trị di sản.

Ảnh minh họa. Nguồn: kitra.com.vn
Cụ thể: công tác quản lý nhà nước đối với các di tích trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ, phát huy các giá trị di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh. Đội ngũ cán bộ mặc dù kiêm nhiệm nhưng thực hiện khá tốt công tác quản lý di sản tại địa phương. Các tập quán xã hội và tín ngưỡng, nghệ thuật trình diễn dân gian, nghề thủ công truyền thống được quan tâm duy trì, phát huy. Công tác tu bổ, tôn tạo di tích được quản lý thực hiện đúng theo quy định của pháp luật…

Từ năm 2016 đến nay đã tu bổ, sửa chữa nâng cấp được 08 di tích, với tổng kinh phí đầu tư là 36 tỷ đồng; Tiếp tục triển khai đầu tư các hạng mục công trình tại Khu tưởng niệm Di tích lịch sử quốc gia Căn cứ cách mạng của Tỉnh ủy ở U Minh Thượng. Việc tổ chức thanh, kiểm tra các di tích được ngành Văn hóa và Thể thao triển khai thường xuyên và phối hợp chặt chẽ với từng địa phương, từ đó ngăn chặn được những hành vi sửa chữa, tôn tạo di tích khi chưa được phép của các cơ quan chuyên môn. Qua công tác kiểm tra, trên địa bàn huyện Kiên Lương đã phát hiện và xử lý 09 trường hợp sửa chữa, xây cất trái phép trong khu vực di tích. UBND thành phố Hà Tiên phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh tổ chức kiểm tra việc xây dựng, sửa chữa làm thay đổi hiện trạng của di tích tại khu vực núi Bình San, chùa Phù Dung và Thạch Động...

Công tác kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống đạt được nhiều kết quả tích cực. Từ năm 2017 – 2020, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Kiên Giang đã triển khai thực hiện các công việc bám sát với yêu cầu của Đề án kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số Việt Nam. Cụ thể, kết quả kiểm kê di sản cho thấy, toàn tỉnh có hơn 160 di tích trong đó có 56 di tích được xếp hạng (gồm 01 di tích quốc gia đặc biệt, 22 di tích quốc gia, 33 di tích cấp tỉnh). Ngoài ra, tỉnh còn tiến hành kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể các dân tộc Kinh – Khmer – Hoa tại 139 xã, phường, thị trấn thuộc 15 huyện, thành phố trong tỉnh. Bước đầu đã thực hiện được 600 phiếu kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể, thuộc 07 loại hình gồm: Lễ hội truyền thống, Nghệ thuật trình diễn dân gian, Tập quán xã hội, Tiếng nói chữ viết các dân tộc, Ngữ văn dân gian, Tri thức dân gian, Nghề thủ công truyền thống.

Về sưu tầm, bảo quản, trưng bày di sản văn hóa truyền thống: Bảo tàng tỉnh Kiên Giang đã sưu tầm được một số hiện vật văn hóa dân tộc Hoa và Khmer. Chỉnh lý nội dung trưng bày bảo tàng để thu hút khách tham quan. Năm 2019 đã sưu tầm 150 hiện vật trong đó có 100 hiện vật văn hóa Khmer và 50 hiện vật văn hóa của người Hoa. Bên cạnh đó, tỉnh còn xây dựng 05 phòng truyền thống tại các huyện, thành phố; lập kế hoạch xây dựng cơ sở dữ liệu về di sản văn hóa truyền thống ở địa phương.

Cùng với đó, Sở Văn hóa - Thể thao chỉ đạo các ban quản lý, bảo vệ di tích chú trọng giữ gìn cảnh quan môi trường, đảm bảo an toàn cho du khách, nhất là dịp lễ, hội. Hàng năm, Sở tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về di tích, thuyết minh viên di tích, kiến thức quản lý nhà nước về di sản văn hóa, kiến thức bảo quản hiện vật, cổ vật, công tác kiểm kê và lập hồ sơ hiện vật tại di tích cho cán bộ, nhân viên phòng văn hóa-thông tin huyện, thành phố, xã, phường trong tỉnh.

Thời gian tới, ngành VHTT sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa, phát huy vai trò của nhân dân địa phương trong công tác quản lý, bảo tồn, khai thác giá trị di tích; phối hợp các cấp, các ngành có liên quan thực hiện công tác quy hoạch cụ thể từng di tích cấp quốc gia, làm cơ sở cho địa phương xây dựng kế hoạch bảo vệ, khai thác giá trị di tích phục vụ phát triển kinh tế-văn hóa-du lịch. Tiếp tục tập trung công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng, cán bộ tham gia công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích tại các địa phương trong tỉnh Kiên Giang./.

T.T

 

Tin liên quan