Cộng đồng

Nam Định: Công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh từng bước đi vào nề nếp

09:15, 24 Tháng Tư 2020

(DSX) - Trong những năm qua, công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh từng bước đi vào nề nếp với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, phát huy được vai trò chủ thể, năng lực sáng tạo của nhân dân, góp phần giáo dục truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", tôn vinh người có công với dân, với nước, tạo khí thế vui tươi, lành mạnh cho các tầng lớp nhân dân.

Theo số liệu kiểm kê di tích, hiện nay tỉnh Nam Định có 1.348 di tích trong Danh mục được UBND tỉnh phê duyệt, công bố, trong đó có 02 di tích xếp hạng quốc gia đặc biệt, 83 di tích xếp hạng quốc gia, 299 di tích xếp hạng cấp tỉnh. Với hệ thống di tích lịch sử - văn hóa phong phú, phân bố rộng khắp trên địa bàn 9 huyện và thành phố Nam Định.

Trên địa bàn tỉnh, hàng năm có hơn 100 lễ hội được tổ chức, trong đó Di sản "Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt" mà tỉnh Nam Định đại diện cho các địa phương xây dựng hồ sơ đã được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; Lễ hội Phủ Dầy (xã Kim Thái, huyện Vụ Bản); Lễ hội Đền Trần (phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định); Lễ hội chùa Keo Hành Thiện (xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường); Lễ hội đền thờ Đức thánh tổ Nguyễn Minh Không (xã Yên Xá, huyện Ý Yên); Lễ hội đền, chùa Linh Quang (xã Phương Định, huyện Trực Ninh); Lễ hội chùa Đại Bi (thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực) và Nghi lễ Chầu văn của người Việt tại Nam Định đã được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Bên cạnh các hoạt động lễ hội truyền thống, hội chợ Viềng Xuân diễn ra tại Quần thể di tích Phủ Dầy (xã Kim Thái, huyện Vụ Bản); Chùa Đại Bi (thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực) và Lễ Khai ấn đền Trần (phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định) từ lâu đã trở thành điểm đến thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước về tham dự.

Lễ hội Phủ Dày. Ảnh: Báo Dân trí
Với đặc điểm các lễ hội truyền thống trên địa bàn tỉnh Nam Định được tổ chức diễn ra vào thời điểm từ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, đến hết tháng ba (âm lịch), do đó hằng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định đã ban hành Chỉ thị về tổ chức Tết Nguyên đán. Nội dung của Chỉ thị yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 41 - CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về việc “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội”. Hằng năm, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện về tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội.

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thường xuyên phối hợp với các sở, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan báo chí tổ chức tuyên truyền về các nội dung của Chỉ thị và các văn bản pháp luật khác liên quan đến công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên các phương tiện thông tin đại chúng để biểu dương những nét đẹp, giá trị trong các lễ hội, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh trong lễ hội, nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa và vai trò của các lễ hội tín ngưỡng, tôn giáo.

Có thể thấy, trong thời gian qua cùng với các quy định của Trung ương, của tỉnh về công tác quản lý bảo vệ và phát huy giá trị của di sản văn hóa nói chung, quản lý lễ hội nói riêng, lĩnh vực bảo tồn di sản văn hóa của Nam Định luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cũng như đồng thuận của nhân dân nên công tác quản lý đã nhận được một số kết quả đáng nghi nhận.

Khách đi lễ đền Trần. Ảnh: Báo Tài nguyên Môi trường.
Bên cạnh công tác quản lý và tổ chức tốt các hoạt động lễ hội, các địa phương trong tỉnh còn chú trọng, tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa và duy trì các phong tục, tập quán tốt đẹp của quê hương. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cơ quan Trung ương và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong những năm qua nhiều di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh Nam Định đã được trùng tu, tôn tạo bằng nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa và bằng nguồn kinh phí xã hội hóa. Các di tích lịch sử - văn hóa sau khi được trùng tu, tôn tạo đã trở thành các sản phẩm văn hóa, nguồn tài nguyên du lịch góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương....

Đây chính là những điều kiện thuận lợi để tỉnh Nam Định triển khai và thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư (khóa XI) về việc "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội" nói riêng và các văn bản của Trương ương, của tỉnh Nam Định nói chung trong quản lý và tổ chức lễ hội, góp phần thực hiện nếp sống văn minh; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.


                                                                                                                                                                                              Lan Anh

Tin liên quan