Cộng đồng

Hưng Yên: Phê duyệt Danh sách di tích xếp hạng cấp quốc gia đầu tư tu bổ, chống xuống cấp năm 2020

14:46, 13 Tháng Tư 2020

(DSX)- UBND tỉnh Hưng Yên vừa ban hành Quyết định Phê duyệt Danh sách di tích xếp hạng cấp quốc gia đầu tư tu bổ, chống xuống cấp năm 2020.

Nổi danh với câu ca “Thứ nhất Kinh kỳ, thứ nhì Phố Hiến”, tỉnh Hưng Yên là vùng đất có bề dày lịch sử, văn hóa và giàu truyền thống cách mạng. Trải qua thời gian, những lớp trầm tích văn hóa mang đặc trưng vùng đất “Phố Hiến” xưa đã và đang được gìn giữ trong kho tàng di sản văn hóa vô cùng phong phú và đa dạng. Để phát huy giá trị di sản, trao truyền mạch nguồn văn hóa cho các thế hệ mai sau, những năm qua, tỉnh ta đặc biệt quan tâm đến công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa.

Về di sản văn hóa vật thể, tỉnh Hưng Yên có trên 1.200 di tích các loại. Các di tích chứa đựng nhiều di sản văn hóa vật thể như: hoành phi, câu đối, khánh thờ, sắc phong, hương án, long trụ, quy – hạc… Bên cạnh giá trị về lịch sử, văn hóa còn chứa đựng các giá trị về nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc, mỹ thuật của Việt Nam qua nhiều thế kỷ.

Theo thống kê sơ bộ, hiện toàn tỉnh có 500 lượt di tích, cụm di tích được trùng tu, tôn tạo bằng nguồn xã hội hóa. Mới đây, UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành Quyết định Phê duyệt Danh sách di tích xếp hạng cấp quốc gia đầu tư tu bổ, chống xuống cấp năm 2020.

Theo đó, Danh sách di tích xếp hạng cấp quốc gia thực hiện đầu tư tu bổ, chống xuống cấp năm 2020 theo Đề án đầu tư tu bổ, chống xuống cấp di tích xếp hạng cấp tỉnh, cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016 - 2020, sẽ bổ sung 09 di tích, gồm: Đình Triệu Đà (xã Xuân Quan, huyện Văn Giang) thay thế di tích đình Nhân Vực (xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang); Chùa Triều Dương (xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ) thay thế di tích đền Triều Dương (xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ); Đình - đền - chùa Ngô Xá (xã Vĩnh Xá, huyện Kim Động) thay thế di tích chùa An Xá (xã Toàn Thắng, huyện Kim Động; Đình Phú Khê (xã Thọ Vinh, huyện Kim Động); Chùa Thuần Lễ (xã Thuần Hưng, huyện Khoái Châu); Đình Ất (thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm); Đình Phả Lê (xã Việt Hưng, huyện Văn Lâm); Đình Đanh (xã Hồng Vân, huyện Ân Thi); Đền Phù Ủng (xã Phù Ủng, huyện Ân Thi).

                                   Ảnh: Website Ban Tôn giáo Chính phủ

Danh sách và mức hỗ trợ kinh phí thực hiện đầu tư tu bổ, chống xuống cấp đối với các di tích xếp hạng cấp quốc gia năm 2020, gồm: Chùa Thuần Lễ (xã Thuần Hưng, huyện Khoái Châu): 550 triệu đồng; Đình Trung (xã An Vĩ, huyện Khoái Châu): 450 triệu đồng; Đình Triệu Đà (xã Xuân Quan, huyện Văn Giang): 500 triệu đồng; Đình Đầu (xã Phụng Công, huyện Văn Giang): 600 triệu đồng; Đình Nhân Nội (xã Tân Tiến, huyện Văn Giang): 550 triệu đồng; Đình Phú Khê (xã Thọ Vinh, huyện Kim Động): 350 triệu đồng; Đình - Đền - Chùa Ngô Xá (xã Vĩnh Xá, huyện Kim Động): 550 triệu đồng; Đền Phù Ủng (xã Phù Ủng, huyện Ân Thi): 400 triệu đồng; Đình Tiên Kiều (xã Bãi Sậy, huyện Ân Thi): 400 triệu đồng; Đình Đanh (xã Hồng Vân, huyện Ân Thi): 300 triệu đồng; Đình Phả Lê (xã Việt Hưng, huyện Văn Lâm): 400 triệu đồng; Đình Ất (thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm): 550 triệu đồng; Đình Cẩm Quan (xã Cẩm Xá, thị xã Mỹ Hào): 600 triệu đồng; Đình Bần (thị trấn Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào): 600 triệu đồng; Đình Ngoại (xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ): 500 triệu đồng; Đình An Tào (xã Cương Chính, huyện Tiên Lữ): 600 triệu đồng.

Theo danh mục Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa năm 2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, gồm có: Chùa Triều Dương (xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ): 500 triệu đồng; Đình Vân Ngoại (xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu): 200 triệu đồng; Đình Tam Giang (xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm): 300 triệu đồng; Đình Hoan Ái (xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ): 300 triệu đồng; Miếu Mái - Chùa Dưỡng Phú (xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động): 300 triệu đồng.

Ảnh: Website Ban Tôn giáo Chính phủ
UBND tỉnh giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố có kế hoạch triển khai thực hiện việc đầu tư tu bổ, chống xuống cấp tại các di tích đảm bảo mục tiêu của Đề án đầu tư tu bổ, chống xuống cấp di tích xếp hạng cấp tỉnh, cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016 - 2020, Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa năm 2020; trình tự thủ tục thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

                                                                                                                                      Lan Anh (t/h)

Tin liên quan