Cộng đồng

Đồng Nai phân cấp di tích cho các địa phương quản lý

22:57, 04 Tháng Tư 2020

Sở VHTTDL Đồng Nai đã phân cấp di tích về cho các địa phương quản lý nhằm tạo điều kiện cho địa phương chủ động huy động các nguồn lực, đặc biệt từ xã hội hóa nhằm trùng tu, tôn tạo và phát huy giá trị của di tích - danh thắng

Đền thờ Thượng đẳng Thần Nguyễn Hữu Cảnh - Ảnh minh họa - Nguồn: Tạp chí Văn hiến Việt Nam
Thực hiện Quyết định số 39 ngày 27-9-2018 của UBND tỉnh về phân cấp quản lý, ủy quyền quản lý di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh xếp hạng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Sở VHTTDL đã phân cấp di tích về cho các địa phương quản lý nhằm tạo điều kiện cho địa phương chủ động huy động các nguồn lực, đặc biệt từ xã hội hóa nhằm trùng tu, tôn tạo và phát huy giá trị của di tích - danh thắng. Mặc dù công tác phân cấp, quản lý trong một năm qua có nhiều chuyển biến tích cực song các địa phương vẫn còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc dẫn tới việc chưa phát huy hiệu quả giá trị di tích trên địa bàn tỉnh.Đền thờ Thượng đẳng Thần Nguyễn Hữu Cảnh - Ảnh minh họa - Nguồn: Tạp chí Văn hiến Việt Nam

Từ ngày 15-3 đến 15-4, Sở VHTTDL Đồng Nai thành lập đoàn công tác tiến hành rà soát, đánh giá sau một năm triển khai thực hiện Quy định phân cấp, ủy quyền quản lý di tích trên địa bàn tỉnh. Đoàn công tác rà soát các nội dung: quản lý, bố trí nhân sự, phòng ngừa trộm cắp hiện vật; quản lý tổ chức lễ hội tại di tích. Đồng thời rà soát hoạt động khai thác, phát huy giá trị di tích; những khó khăn và vướng mắc, kiến nghị và đề xuất của các địa phương nhằm nâng cao hiệu quả di tích.

Theo lãnh đạo ngành Văn hóa Đồng Nai, vấn đề quan trọng nhất vẫn là các địa phương chủ động tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia. Bên cạnh đó, cần kịp thời, khẩn trương phổ biến các quy định để người dân hiểu đúng, có quyết định đúng khi tham gia trùng tu, tôn tạo di tích. Việc huy động vốn, triển khai tu bổ, tôn tạo cần công khai minh bạch, theo nguyên tắc khoa học, có sự giám sát của cộng đồng. Trong quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di tích, Đồng Nai chủ trương bảo tồn di sản theo hướng trọng điểm, tập trung cho các di tích đặc biệt cũng như di tích lịch sử cách mạng. Bởi vậy nếu không có nguồn vốn xã hội hóa, bài toán trùng tu, tôn tạo di tích rất nan giải. Trong thời gian tới, ngành Văn hóa sẽ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh những giải pháp tích cực để tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để khuyến khích các cá nhân, tập thể tham gia tu bổ, tôn tạo di tích.

Hiện toàn tỉnh có 1.500 di tích phổ thông, 57 di tích xếp hạng (2 di tích cấp quốc gia đặc biệt, 29 di tích cấp quốc gia và 26 di tích xếp hạng cấp tỉnh). Theo Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND ngày 29-9-2018 của UBND tỉnh về quy định phân cấp, ủy quyền quản lý di tích trên địa bàn tỉnh, di tích địa phương nào giao về cho địa phương ấy quản lý nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm và hiệu quả hoạt động các di tích.

Đồng Nai là một trong những tỉnh phía Nam chứa đựng nhiều giá trị di sản văn hoá. Về di sản vật thể, hiện nay Đồng Nai có nhiều di tích lịch sử được xếp hạng với đa dạng về loại hình: khảo cổ, lịch sử, kiến trúc, tín ngưỡng, lưu niệm danh nhân, truyền thống cách mạng…Bên cạnh đó, còn hàng trăm, hàng nghìn di tích khác cũng không kém phần quan trọng đã góp phần tạo nên một diện mạo văn hoá Đồng Nai qua quá trình hình thành, phát triển của vùng đất này. Về di sản văn hoá phi vật thể, mảnh đất Đồng Nai còn ẩn chứa nhiều giá trị mà hôm nay chưa khai thác, bảo vệ toàn vẹn. Những giá trị văn hoá ấy vẫn còn đặt lên vai của những người làm công tác văn hoá nói chung, bảo tồn bảo tàng nói riêng trong sự bảo vệ và phát huy chúng.

Tin liên quan