Tầm nhìn

Bến Tre chú trọng công tác xây dựng, bảo tồn và phát huy giá trị di tích

00:20, 03 Tháng Tư 2020

(DSX) - UBND tỉnh Bến Tre có Kế hoạch số 4785, với nội dung tập trung việc xây dựng, tôn tạo, trùng tu các di tích văn hóa cùng với các ấn phẩm văn hóa để chào mừng các ngày lễ lớn, những sự kiện chính trị trọng đại của tỉnh và đất nước.

Tượng đài Đồng Khởi. Ảnh: Thanh Vũ, Báo Đồng Khởi
Di tích lịch sử - văn hóa là những di sản văn hóa quý báu của mỗi địa phương, mỗi dân tộc và của cả nhân loại. Đây chính là những chứng tích, thông điệp lịch sử mà thế hệ đi trước để lại cho thế hệ sau, từ đó mà thế hệ đi sau tìm đến được truyền thống lịch sử, những giá trị đạo đức, thẩm mỹ, tín ngưỡng… của ông cha mình.

Hiện nay, Bến Tre có 48 di tích được xếp hạng cấp tỉnh, 16 di tích xếp hạng cấp quốc gia, 2 di tích được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt, đây là cơ hội quý giá, là tiềm năng lớn để khai thác phát triển du lịch bền vững của tỉnh nhà.Tượng đài Đồng Khởi. Ảnh: Thanh Vũ, Báo Đồng Khởi

Trong những năm qua, công tác xây dựng, bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh Bến Tre có nhiều chuyển biến và bước đầu đạt được những kết quả quan trọng. Cùng với những hoạt động kiểm kê, bảo quản, tu bổ di tích, những hoạt động phát huy giá trị của di tích lịch sử luôn được các cấp quản lý quan tâm thực hiện. Hoạt động phát huy giá trị di tích là sử dụng có hiệu quả các giá trị của di tích vào việc giáo dục truyền thống lịch sử văn hóa, thẩm mỹ; sử dụng di tích như một nguồn lực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên cơ sở đó tuyên truyền sâu rộng trong cộng đồng về nâng cao ý thức trách nhiệm đối với việc bảo vệ di sản văn hóa của địa phương.

Báo Đồng Khởi dẫn lời Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bến Tre cho biết: "trong thời điểm hiện nay, với ảnh hưởng của hạn mặn rất là khốc liệt, kéo dài, kèm theo đó là ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19, đời sống của nhân dân rất khó khăn, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và trên tất cả các ngành, các lĩnh vực cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Các thông tin trên mạng xã hội có nêu về việc xây dựng các công trình, chúng tôi cho rằng đó cũng là sự quan tâm của dư luận với nguyên nhân rất rõ trong tình hình như đã nói. Thời gian qua, việc tập trung phòng chống hạn mặn, phòng chống dịch bệnh Covid-19, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã có những chỉ đạo rất quyết liệt đối với tất các cả các cấp, các ngành, triển khai rất nhiều giải pháp.

Về phía ngành, là đơn vị tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện kế hoạch xây dựng, trùng tu, tôn tạo các công trình, chúng tôi cũng xin thông tin một số vấn đề như sau: Việc xây dựng những công trình như đã nói trên là sử dụng nguồn vốn ngân sách theo phân bổ hàng năm, trong đó cũng có vận động một phần xã hội hóa và triển khai theo tiến độ của kế hoạch công trình. Kế hoạch đã được xây dựng từ cuối năm 2017 và được thực hiện theo từng giai đoạn, do đó, sẽ không ảnh hưởng đến các việc khác. Mỗi năm, nguồn ngân sách đều có sự phân bổ hợp lý để dành cho việc xây dựng, trùng tu, tôn tạo các di tích văn hóa, điều này là rất cần thiết cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong thời gian tới, ngành sẽ thường xuyên giám sát thực hiện các công trình, đặc biệt là đảm bảo được chất lượng, tiến độ của công trình, đảm bộ được tiến độ. Trong quá trình triển khai thực hiện cho đến khi hoàn thành, chúng tôi đều tuân thủ theo những quy định, đặc biệt trong đó là việc sử dụng ngân sách phải đảm bảo đúng và tổ chức các việc khánh thành, đưa vào sử dụng. Ngành sẽ tham mưu cho UBND tỉnh việc tổ chức đưa vào sử dụng những công trình này theo thời điểm thích hợp, trên tinh thần  tiết kiệm, hiệu quả"

Được biết, năm 2017, UBND tỉnh Bến Tre có Kế hoạch số 4785, với nội dung tập trung việc xây dựng, tôn tạo, trùng tu các di tích văn hóa cùng với các ấn phẩm văn hóa để chào mừng các ngày lễ lớn, những sự kiện chính trị trọng đại của tỉnh và đất nước.

Việc xây dựng, trùng tu, tôn tạo các di tích văn hóa gắn với các ngày lễ, các sự kiện chính trị, để góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống đối với các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang, đoàn thanh niên và toàn thể nhân dân. Khơi dậy lòng yêu nước của mọi người, nêu cao lòng tự hào truyền thống đấu tranh anh dũng của quê hương. Từ đó, tạo thành động lực thực hiện những nhiệm vụ phát triển kinh tế, xây dựng quê hương Bến Tre ngày càng văn minh, giàu đẹp hơn.

Tin liên quan