Tầm nhìn

Cần có phương án bảo tồn các hạng mục công trình di tích Đường 16

10:15, 19 Tháng Ba 2020

(DSX)- Ngày 18/3, Bộ VHTTDL đã có văn bản số 1132/BVHTTDL-DSVH gửi UBND tỉnh Quảng Bình về Quy hoạch chi tiết Dự án Khu nghỉ dưỡng và phục hồi chức năng Suối nước nóng Bang, xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy.

Suối Bang thuộc xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình

Theo đó, sau khi nhận được các Công văn số 2113/UBND-KGVX ngày 20/12/2019 và số 342/UBND-KGVX ngày 10/3/2020 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc đề nghị có ý kiến đối với Quy hoạch chi tiết Dự án Khu nghỉ dưỡng và phục hồi chức năng Suối nước nóng Bang, xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình với ranh giới và phạm vi nghiên cứu điều chỉnh Quy hoạch giai đoạn 1 là 471.496,3m2 (kèm theo hồ sơ Thuyết minh tổng hợp Quy hoạch chi tiết 1/500 (Điều chỉnh) đã được chỉnh sửa, bổ sung theo góp ý tại Công văn số 382/BVHTTDL-DSVH ngày 22/01/2020 của Bộ VHTTDL, trong đó có bổ sung ý kiến của Sở VHTTDL, Sở Nội vụ, Sở Xây dựng), Bộ VHTTDL cơ bản thống nhất nội dung Quy hoạch chi tiết Dự án Khu nghỉ dưỡng và phục hồi chức năng Suối nước nóng Bang, xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, với ranh giới và phạm vi nghiên cứu điều chỉnh Quy hoạch giai đoạn 1 là 471.496,3m2 .

Tuy nhiên, Bộ VHTTDL lưu ý một số vấn đề: Di tích Suối nước khoáng Bang (nằm trong khu vực khoanh vùng bảo vệ di tích Đường 16) là một trong số các điểm di tích thuộc hệ thống di tích quốc gia, quốc gia đặc biệt Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh (Đường Trường Sơn) tại tỉnh Quảng Bình, vì vậy các yếu tố cấu thành giá trị của di tích gồm: khu vực bia di tích, hạng mục bể tắm của bộ đội Trường Sơn và đoạn suối cùng cảnh quan hai bên bờ suối (thuộc khu vực bảo vệ I của di tích) cần được bảo tồn. Do đó, hồ sơ cần bổ sung đầy đủ hiện trạng và phương án bảo tồn các hạng mục công trình di tích. Đồng thời, các hạng mục đầu tư xây dựng mới phục vụ việc khai thác du lịch không được làm ảnh hưởng đến việc bảo tồn các giá trị di tích, tránh làm thay đổi địa hình để bảo vệ cảnh quan thiên nhiên trong khu vực. Không tổ chức xây dựng công trình tại khu vực phía Nam khu quy hoạch thuộc khu vực khoanh vùng bảo vệ di tích Đường 16.

Trong quá trình triển khai, thực hiện, cần lưu ý những nội dung đã được Bộ VHTTDL có ý kiến tại Công văn số 382/BVHTTDL-DSVH ngày 22/01/2020, đặc biệt lưu ý, đối với khu vực quy hoạch có hiện trạng là đất rừng sản xuất, rừng tự nhiên và việc chuyển đổi mục đích sử dụng cần được rà soát để đề nghị cơ quan thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật.

Bộ VHTTDL có ý kiến để UBND tỉnh Quảng Bình chỉ đạo cơ quan chức năng hoàn thiện hồ sơ và công bố công khai Quy hoạch trước khi triển khai các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật./.

T.T

 

Tin liên quan