TIN TỨC

Thanh Hóa: Phê duyệt Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử - văn hóa Địa điểm Hội thề Lũng Nhai

14:25, 18 Tháng Ba 2020

(DSX)- UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 916/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử - văn hóa Địa điểm Hội thề Lũng Nhai và các di tích liên quan gắn với phát triển du lịch tại xã Ngọc Phụng, huyện Thường Xuân.

Khu vực được xác định là nơi diễn ra hội thề Lũng Nhai/Dân trí

Việc quy hoạch nhằm bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa địa điểm Hội thề Lũng Nhai và văn hóa địa phương; Khai thác có hiệu quả các tiềm năng du lịch phong phú góp phần gìn giữ, phát huy giá trị các di tích, danh thắng, các yếu tố văn hóa lâu đời tại khu vực lập quy hoạch. Đồng thời tạo điểm đến du lịch, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân.

Theo đó, địa điểm lập quy hoạch tại 3 khu vực gồm Khu vực địa điểm Hội thề Lũng Nhai; Khu mộ "Nghĩa quân" Lam Sơn và miếu Phụng Dưỡng có mối quan hệ về lịch sử - văn hóa thuộc xã Ngọc Phụng, huyện Thường Xuyên.

Diện tích đất sử dụng cho Quy hoạch là 73,43ha. Trong đó: Diện tích di tích địa điểm Hội thề Lũng Nhai là 30,12ha; Diện tích các di tích liên quan là 10,34ha; Diện tích khu vực phát huy giá trị di tích gắn với phát triển du lịch, lịch sử - văn hóa - sinh thái là 32,97ha.

Di tích văn hóa lịch sử Hội thề Lũng Nhai là di tích có ý nghĩa to lớn về mặt văn hóa, lịch sử. Vì vậy cần phát huy giá trị lịch sử văn hoá khu di tích, tiến hành công tác bảo vệ, quy hoạch di tích gắn với việc phát triển du lịch tại địa phương./.

T.T

 

 

Tin liên quan