Cộng đồng

Đắk Nông: Nhiều kết quả trong việc triển khai Đề án kiểm kê, sưu tầm bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống

15:33, 15 Tháng Hai 2020

(DSX)- Trong giai đoạn 2016-2020, tỉnh Đắk Nông đã triển khai thực hiện Đề án kiểm kê, sưu tầm bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số Việt Nam và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Ảnh minh họa. Nguồn: covattinhhoa.vn
Cụ thể, công tác kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể: Tại các thôn, bon, buôn, bản của người đồng bào dân tộc thiểu số, các di sản văn hóa phi vật thể vẫn tồn tại và phát huy được giá trị nhưng không còn duy trì rộng khắp mà chỉ phân bố rải rác ở một số thôn, bon, buôn, bản của các xã trong các huyện, thành phố hoặc chỉ có một vài người trong bon, buôn còn lưu giữ được các loại hình di sản văn hóa như: hát dân ca, kể sử thi, diễn tấu cồng chiêng, truyện cổ, luật tục…

Công tác sưu tầm di vật, cổ vật quý hiếm: Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn thực hiện khảo sát, điền dã thu thập thông tin (liên quan đến hiện vật). Với tính cấp bách các đơn vị ưu tiên sưu tầm các mẫu khoáng sản tự nhiên quý như mẫu đá canxedon, thiên thạch, mã não, sapphire, topaz, tourmaline, ruby, thạch anh, peridot, hổ phách; các hiện vật văn hóa truyền thống quý, hiếm đã và đang đứng trước nguy cơ thất thoát, mai một như: các loại chóe quý của dân tộc M'nông, Ê đê; trống, nồi đồng của dân tộc Ê đê, Mạ, Tày; bộ đồ thờ tự của dân tộc Kinh; các hiện vật lịch sử như: máy đánh chữ, máy điện đài, súng DKZ 82, súng pháo DKZ. Kết quả đã sưu tầm được 262 hiện vật, gồm: 52 hiện vật văn hóa dân tộc; 07 hiện vật lịch sử; 203 mẫu khoáng sản tự nhiên.

Công tác trưng bày thử nghiệm để tiếp thu ý kiến công chúng về chất lượng hiện vật lịch sử văn hóa, kết quả Đề án đã đạt được khá khả quan, có tác dụng tích cực; phát huy tác dụng trong tham quan, giáo dục truyền thống và trong du lịch về nguồn, góp phần đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân, góp phần bảo tồn đa dạng di sản văn hóa vật thể của tỉnh nhà...

T.T

 

Tin liên quan