Tầm nhìn

Quảng Nam: Hỗ trợ bảo tồn, phát huy một số loại hình văn hoá các dân tộc thiểu số miền núi

09:04, 10 Tháng Mười Hai 2019

(DSX) - UBND tỉnh Quảng Nam vừa thông qua Đề án hỗ trợ bảo tồn, phát huy một số loại hình văn hoá các dân tộc thiểu số miền núi tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2020-2025.

Ảnh: Báo Quảng Nam

Thông qua Đề án lần này hỗ trợ, phát huy một số loại hình văn hoá các đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống thuộc 07 huyện: Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang, Phước Sơn, Bắc Trà My, Nam Trà My và Hiệp Đức.

Theo đó, Đề án sẽ hỗ trợ bảo tồn ngôn ngữ, chữ viết các dân tộc thiểu số miền núi; Hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa nhà làng truyền thống cho đồng bào các dân tộc thiểu số miền núi; Hỗ trợ bảo tồn và phát huy nghề dệt và trang phục truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số miền núi; Hỗ trợ các thôn, các trường Phổ thông dân tộc nội trú chiêng, trống để tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ; Hỗ trợ phục hồi, bảo tồn, phát huy lễ hội truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số miền núi.

Ngoài ra, hỗ trợ bảo tồn, phát huy các loại hình nghệ thuật dân gian: Nghệ thuật múa Tân tung da dá, Nói lý hát lý, điêu khắc….; Hỗ trợ thành lập và hoạt động các câu lạc bộ/đội nghệ thuật truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số miền núi; Hỗ trợ thống kê, khảo sát, bảo tồn và truyền dạy của nghệ nhân đồng bào dân tộc thiểu số miền núi; Hỗ trợ nghiên cứu, tổ chức hội thảo, giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số miền núi; Hỗ trợ xây dựng các sản phẩm văn hóa phục vụ du lịch cộng đồng.

Tổng nguồn vỗn hỗ trợ lên đến 252 tỷ đồng, được trích từ 80% nguồn ngân sách tỉnh và 20%ngân sách đối ứng của huyện. 

                                                                                                                                     Minh Huyền (t/h)

Tin liên quan