TIN TỨC

Đề nghị thẩm định hồ sơ phi vật thể trình UNESCO, xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt và công nhận Bảo vật quốc gia năm 2019

10:58, 06 Tháng Mười Hai 2019

(DSX) – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có Công văn số 4863/BVHTTDL-DSVH ngày 05/12 gửi Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia về việc Thẩm định hồ sơ phi vật thể trình UNESCO, xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt và công nhận Bảo vật quốc gia năm 2019.

Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ. (nguồn: TTXVN)
Công văn nêu rõ, căn cứ quy định của Luật di sản văn hoá năm 2001 được sửa đổi, bổ sung năm 2009, sau một thời gian chuẩn bị, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hoàn thành Hồ sơ Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ trình UNESCO đưa vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp; Hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đợt 10 (gồm 07 di tích) và công nhận Bảo vật quốc gia đợt 8 (gồm 29 hiện vật và nhóm hiện vật).

Để có cơ sở trình Thủ tướng xem xét quyết định, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia cho ý kiến thẩm định bằng văn bản đối với hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể trình UNESCO, các di tích đề nghị xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt, các hiện vật và nhóm hiện vật đề nghị công nhận Bảo vật quốc gia./.


KA

Tin liên quan