Tầm nhìn

TP.HCM: Tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản và phát huy giá trị bảo vật quốc gia

18:26, 07 Tháng Mười Hai 2019

(DSX) - UBND TP.HCM đã có Báo cáo số 5877/BC-SVHTT-QLDSVH về kết quả thực hiện quy hoạch tổng thể hệ thống bảo tàng đến năm 2020, tình hình triển khai đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động bảo tàng gắn với phát triển du lịch và công tác bảo vệ, bảo quản và phát huy giá trị bảo vật quốc gia".

Tác phẩm bảo vật quốc gia “Vườn Xuân Nam Trung Bắc" của họa sĩ Nguyễn Gia Trí. (Nguồn: wikipedia.org)

Về việc triển khai đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động bảo tàng gắn với phát triển du lịch”, báo cáo nêu rõ: Tính đến nay, các bảo tàng trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao quản lý lưu giữ 540.793 hiện vật, tài liệu (trong đó có 201.509 hiện vật gốc). Đặc biệt, TP.HCM là địa phương có tới 15 Bảo vật quốc gia.

Những năm qua, Sở Văn hóa, Thể thao đã triển khai đến các bảo tàng về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của đề án. Đồng thời, Sở cũng đã có những hoạt động thiết thực đề kết nối và găn kết với du lịch. Cùng với đó, thời gian qua, các bảo tàng đã chủ động đổi mới cả nội dung và hình thức hoạt động, như tang cường các  hiện vật gốc, áp dụng các phương tiện khoa học kỹ thuật (màn hình cảm ứng, kỹ thuật 3D…) để làm phong phú, hấp dẫn nội dung trưng bày, thu hút khách tham quan; Đổi mới hình thức phục vụ công chúng (xây dựng các chương trình giáo dục dành riêng cho học sinh, sinh viên, triển khai các chương trình giáo dục Di sản văn hóa trong nhà trường, tại bảo tàng theo cách tiếp cận mới, tạo cho các em học sinh được trải nghiệm, tiếp thu được nhiều kiến thức về lịch sử, nội dung chương trình dễ học, dễ nhớ) góp phần đáng kể trong việc đáp ứng như cầu hưởng thụ văn hóa của đông đảo khách tham quan trong nước và nước ngoài.

Về công tác bảo vệ, bảo quản và phát huy giá trị bảo vật quốc gia. Báo cáo nêu rõ, hiện nay, thành phố Hồ Chí Minh có 15 bảo vật quốc gia tập trung tại 03 Bảo tàng, gồm: Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh (01 bảo vật); Bảo tàng Lịch sử thành phố (12 bảo vật); Bảo tàng Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh (02 bảo vật).

Để tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản và phát huy giá trị bảo vật quốc gia theo chỉ đạo Của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 1909/BVHTTDL-DSVH ngày 20/05/2019, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố đã thành lập Tổ kiểm tra công tác bảo vật quốc gia để kiểm tra tình hình quản lý bảo vật quốc gia tại các Bảo tàng.

Kết quả khảo sát tình hình thực tế cho thấy, có 12 bảo vật quốc gia hiện đang được trưng bày tốt để phục vụ khách tham quan, tác phẩm bảo vật quốc gia “Vườn Xuân Nam Trung Bắc" của họa sĩ Nguyễn Gia Trí, hiện Bảo tàng Mỹ thuật thành phố đã xây dựng kế hoạch tu sửa tác phẩm theo chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân thành phố và Sở Văn hóa và Thể thao. Riêng 02 bảo vật quốc gia được công nhân trong năm 2017 và 2018 đang được các đơn vị lập kế hoạch để đưa vào trưng bày giới thiệu đến khách tham quan.

Bên cạnh đó, Sở Văn hóa Và Thể thao đã chỉ đạo các bảo tàng đang trực tiếp quản lý các bảo vật quốc gia xây dựng đề án bảo vệ, bảo quản và phát huy giá trị bảo vật quốc gia, sau khi nhận được đầy đủ đề án của các bảo tàng./.

AV

Tin liên quan