Tầm nhìn

Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể và truyền miệng tại Đồng Nai

14:29, 08 Tháng Mười Hai 2019

(DSX) - Sở VHTTDL Đồng Nai đã có Báo cáo gửi Viện Văn học Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam về số lượng biểu đạt di sản văn hóa phi vật thể và truyền miệng trên địa bàn tỉnh. Đồng thời kiến nghị một số giải pháp trong việc bảo tồn và phát huy giá trị của các di sản này.

Anh minh họa. (Nguồn: tapchidulich)
Theo đó, các di sản văn hóa phi vật thể và truyền miệng đã được sưu tầm đến năm 2019, gồm: Nghề thủ công truyền thống ở xã Thạnh Phú (Vĩnh Cửu); Di sản văn hóa làng Hiệp Phước (Nhơn Trạch); Văn cúng tế Hán Nôm ở Đồng Nai; Lễ hội văn hóa dân gian ở Đồng Nai (giai đoạn 1); Phong tục – tập quán của người Hoa ở Biên Hòa; Làng Bưởi Tân Triều (xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu); Sắc thần ở Đồng Nai; Nghề nấu mía đường ở Vĩnh Cửu;  Di sản Hán Nôm huyện Nhơn Trạch; Phục hồi và ổn định men xanh đồng trổ bông truyền thống của gốm Biên Hòa; Di sản văn hóa làng dân tộc Chơro; Di sản Hán Nôm huyện Long Thành; Các cúng tế của người Hoa; Di sản văn hóa làng tộc người Mạ ở Tà Lài; Di sản văn hóa của người Mường ở xã Phú Túc (Định Quán); Sưu tầm các bài thuốc dân gian các tộc người thiểu số ở Đồng Nai; Ẩm thực  các dân tộc bản địa ở Đồng Nai.

Cùng với đó, báo cáo cũng nêu rõ các dự án, chương trình về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể và truyền miêng (giai đoạn 2019 – 2021). Cụ thể là: Ẩm thực các dân tộc bản địa ở Đồng Nai; Văn hóa của người Tày ở Đồng Nai; Văn hóa người Chăm ở Đồng Nai; Nghi cúng, văn cúng của các tộc người ở Đồng Nai; Câu đối trong đình làng Đồng Nai - Các giá trị nhân văn.

Các dự án, chương trình về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể truyền miệng (giai đoạn 2021 -2015), gồm: Nghi cúng, văn cúng các dân tộc Đồng Nai; Câu đối trong đình làng Đồng Nai – các giá trị nhân văn; Nhạc lễ trong tín ngưỡng dân gian ở Đồng Nai; Di sản Hán Nôm ở thị xã Long Khánh; Tin ngưỡng dân gian qua tượng thờ ở Đồng Nai; Di sản Hán Tục thờ Hổ Thần trong đình làng Đồng Nai; Nghi thức hầu đồng của người Việt ở Đồng Nai; Nhạc lễ trong tín ngưỡng dân gian ở Đồng Nai; Di sản văn hóa làng dân tộc Kơho ở Lá Ủ (Phú Bình, Tân Phú).

Để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể và truyền miệng trên đây, Sở VHTTDL Đồng Nai kiến nghị một số giải pháp, cụ thể như sau: Bộ VHTTDL, UBND tỉnh tiếp tục hỗ trợ kinh phí đầu tư cho nhiệm vụ thực hiện bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; nguồn kinh phí được duy trì thường xuyên và tương xứng với nhu cầu thực tế.

Cần quan tâm sâu sắc đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực là con em đồng bào các dân tộc thiểu số, vì đây sẽ là lực lượng phục vụ đắc lực và có hiệu quả nhất cho công tác bảo tồn, phát huy và phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số trong giai đoạn hiện nay; Xây dựng chế độ  phù hợp hơn đối với những người làm công tác dân tộc, công tác văn hóa cũng như những người trực tiếp gìn giữ các di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Bên cạnh đó, cần có chính sách khuyến khích và tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân tham gia tài trợ, đầu tư trong việc triển khai các hoạt động có liên quan đến nhiệm vụ bảo tồn, phát huy và phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai./.

Anh Vũ

Tin liên quan