TIN TỨC

Bộ VHTTDL thẩm định dự án tu bổ, tôn tạo Trụ sở làm việc Tòa án nhân dân TP.HCM

13:51, 09 Tháng Mười Hai 2019

(DSX) - Bộ VHTTDL đã có Công văn số 4899/BVHTTDL-DSVH ngày 09/12 về việc thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo Trụ sở làm việc Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Trước đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhận được Tờ trình số 176/TATP-VP ngày 17/10/2019 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc đề nghị thẩm định dự án tu bổ di tích/thiết kế cơ sở (kèm theo hồ sơ Dự án tu bổ, bảo tồn Trụ sở làm việc Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh - giai đoạn 2). Sau khi nghiên cứu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định như sau:

Hồ sơ Dự án tu bổ, bảo tồn Trụ sở làm việc Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh - giai đoạn 2 đề xuất nội dung tu bổ khối nhà xây dựng năm 1881 và khối nhà xây dựng năm 1961 (ký hiệu 1A, 1B – bản vẽ TKCS-01), giếng trời, sân vườn giữa hai khối nhà và hạ tầng kỹ thuật.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất thỏa thuận hạng mục tôn tạo giếng trời, sân vườn giữa hai khối nhà và hạ tầng kỹ thuật.

Việc tu bổ khối nhà xây dựng năm 1881 và khối nhà xây dựng năm 1961 đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận dự án tại Công văn số 3537/BVHTTDL-DSVH ngày 10/10/2012 (Công văn số 3537), do đó, đề nghị Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo cơ quan liên quan căn cứ lưu ý tại Công văn số 3537 để hoàn thiện hồ sơ và triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./.

KA

Tin liên quan