Cộng đồng

Lào Cai: Kết quả ghi nhận trong công tác bảo tồn, phát huy vốn quý của di sản

17:03, 23 Tháng Mười Một 2019

(DSX) - Qua 10 năm thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa (2010 – 2019), tỉnh Lào Cai đã đạt một số kết quả ghi nhận trong công tác bảo tồn, phát huy vốn quý của di sản.

Đó là nội dung được công bố tại hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa được thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XII và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2010.

Trên cơ sở đó, từ năm 2010 đến nay, tỉnh Lào Cai đã ban hành 04 văn bản quy phạm pháp luật và 02 nghị quyết để triển khai, hướng dẫn thi hành; đồng thời, ban hành 10 kế hoạch triển khai công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lào Cai cũng đã ban hành trên 15 kế hoạch triển khai, trên 100 văn bản hướng dẫn triển khai thi hành. Các ngành, các cấp, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa dưới nhiều hình thức với trên 5.200 buổi cho trên 523.000 lượt người tham gia.

Trong 10 năm qua, tỉnh Lào Cai có thêm 23 di tích được xếp hạng, nâng tổng số di tích được xếp hạng của địa phương lên 46 di tích, trong đó có 21 di tích quốc gia và 25 di tích cấp tỉnh. Các di tích đã được tu bổ, phục hồi trở thành điểm sinh hoạt văn hóa tâm linh đáp ứng nhu cầu của nhân dân, du khách.

Nhiều di sản lễ hội đã được quan tâm, bảo tồn, khai thác phát huy giá trị, trở thành sản phẩm du lịch nổi tiếng như: Lễ hội Đền Thượng, Đền Bảo Hà, Lễ hội Gầu Tào của người Mông, Lễ hội Xuống đồng của người Tày, Giáy, Lễ hội Khô già già của người Hà Nhì, Lễ hội Su Giề Pà của người Bố Y ở Mường Khương...

Bên cạnh đó, công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể gắn với phát triển du lịch được các địa phương quan tâm, triển khai có hiệu quả. Đến nay, tỉnh đã hoàn thành việc lập bản đồ phân bố 7 loại hình di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh, hoàn thành rà soát, đánh giá tổng thể hiện trạng các di sản văn hóa phi vật thể quốc gia giai đoạn 2011 – 2020; lựa chọn 15 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia tiêu biểu để hỗ trợ phục dựng, bảo tồn, xây dựng thành sản phẩm phục vụ phát triển du lịch…

Cùng với đó, Lào Cai đã phát huy thế mạnh của đội ngũ nghệ nhân dân gian, nghệ nhân ưu tú trong việc truyền lửa nhiệt huyết đam mê văn hóa, di sản dân tộc cho các thế hệ trẻ.

Song song những thành tích đạt được vẫn còn không ít những tồn tại, thách thức trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản giai đoạn hiện nay. Cụ thể như: nhiều di sản bị mai một, tiếng nói, trang phục truyền thống, môi trường tự nhiên xã hội biến đổi ngày càng rõ rệt buộc văn hóa ứng xử của con người thay đổi theo... gây nên những trở ngại, thách thức lớn trong công tác duy trì và thực hành di sản văn hóa; Ý thức của một bộ phận người dân về công tác bảo vệ di tích chưa cao, còn xảy ra hiện tượng xâm hại khu vực khoanh vùng bảo vệ di tích để xây dựng trái phép, lợi dụng tín ngưỡng để trục lợi cá nhân.

Để phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời khắc phục những mặt còn hạn chế, thời gian tới, tỉnh Lào Cai sẽ tang cường triển khai một số giải pháp như: Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về công tác giữ gìn, bảo vệ và phát huy giá trị di sản; Củng cố, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ văn hóa ở cơ sở, tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực; Thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện pháp luật, chính sách về di sản văn hóa; Tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra theo chuyên đề về quản lý di sản, di tích; Hoàn thiện cơ chế chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị di sản của địa phương./.

AV (t/h)

Tin liên quan