Cộng đồng

Bắc Giang: Nâng cao nhận thức và thu hút sự tham gia của toàn xã hội với công tác bảo tồn di sản

14:49, 04 Tháng Mười Hai 2019

(DSX) - Nhằm gìn giữ những giá trị quý báu của các di sản văn hóa tại địa phương, tỉnh Bắc Giang hiện vẫn đang tiếp tục triển khai Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Ảnh minh họa/dulichvn.org
Có thể nói, di sản văn hóa chỉ thật sự được bảo vệ và phát huy giá trị một cách bền vững khi Nhà nước và nhân dân cùng chung tay, góp sức. Để làm được điều đó, trước mắt ngành chức năng và các địa phương cần ưu tiên đầu tư kinh phí cho các hoạt động bảo tồn di sản, tích cực đẩy mạnh công tác xã hội hóa, đồng thời tăng cường quản lý, bảo vệ di sản. Ngoài ra, việc đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, tuyên truyền, nghiên cứu khoa học để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ di sản theo công ước quốc tế và Luật Di sản văn hóa cũng cần được chú trọng.

Không những thế, để đông đảo nhân dân có thể cập nhật, tiếp thu những quy định của pháp luật về di sản văn hóa thì việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật trên lĩnh vực di sản cũng phải được thực hiện nhanh chóng, kịp thời và chính xác. Điều đó sẽ góp phần nâng cao nhận thức và thu hút sự tham gia của toàn xã hội với công tác bảo tồn di sản.

Bên cạnh đó cũng cần có những quy định chi tiết, rõ ràng trong xây dựng và ban hành chính sách quản lý và sử dụng các nguồn tài chính xã hội hóa như tiền công đức, tiền bán vé, tiền tài trợ, tiền kinh doanh dịch vụ... Đồng thời sớm ban hành chính sách tôn vinh những nghệ nhân có nhiều đóng góp trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể.

Mỗi di sản được công nhận đều có và đáp ứng được những tiêu chí đã đề ra. Những quốc gia, địa phương may mắn và vinh dự khi có di sản càng phải thể hiện được ý thức trách nhiệm, đưa ra chương trình hành động thiết thực, liên tục để gìn giữ, kế thừa và phát huy di sản theo hướng ổn định, bền vững.

Xác định được điều đó, những năm qua, ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tỉnh đã tích cực đầu tư bảo tồn những loại hình văn hóa đặc trưng của tỉnh. Nhiều di tích trọng điểm trên địa bàn được quan tâm tu bổ, tôn tạo như đình Thổ Hà, chùa Bổ Đà (Việt Yên); hệ thống lăng đá cổ, đình Lỗ Hạnh (Hiệp Hòa); đình Phù Lão (Lạng Giang); khu di tích khởi nghĩa Yên Thế; chùa Vĩnh Nghiêm (Yên Dũng)… các lễ hội truyền thống được bảo tồn, phục dựng như lễ hội Yên Thế, Xương Giang, vật cầu bùn làng Vân (Việt Yên); các mô hình truyền dạy hát dân ca quan họ, ca trù và dân ca các dân tộc thiểu số ngày càng được nhân rộng tại các địa phương… Qua đó, từng bước đáp ứng nhu cầu hưởng thụ, tìm hiểu về văn hóa địa phương của khách tham quan, đồng thời phát huy giá trị di sản.

Vùng đất Bắc Giang đã được lịch sử được ưu ái khi sở hữu những tinh hoa di sản văn hóa độc đáo và hấp dẫn. Đây được xem là những "mỏ vàng" của ngành "công nghiệp không khói" cần được quan tâm đầu tư bảo tồn, nâng niu và phát huy giá trị. Với việc triển khai Đề án bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, hy vọng trong tương lai, những di sản của Bắc Giang sẽ là lựa chọn yêu thích của đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

T.T

 

Tin liên quan