Tầm nhìn

Tây Ninh: Tăng cường công tác quản lý và phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh

10:38, 04 Tháng Mười Hai 2019

Nhằm tăng cường công tác quản lý và phát huy giá trị di tích, đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ tại các khu vực di tích, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ban quản lý các khu di tích lịch sử cách mạng miền Nam, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố một số nội dung sau:

Ban Quản lý các khu di tích lịch sử cách mạng miền Nam sớm đề xuất UBND tỉnh cho chủ trương công bố quy hoạch khu di tích Căn cứ Tỉnh ủy Tây Ninh tại Bời Lời theo Quyết định số 472/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2019 về việc phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu trung tâm tái hiện di tích lịch sử cách mạng miền Nam tại Bời Lời, xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh; đồng thời cho chủ trương triển khai cắm mốc các khu chức năng tại di tích này.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quan tâm chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu kế hoạch phân công cụ thể trách nhiệm các phòng, ban và UBND các xã, phường, thị trấn, Ban quản lý di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn huyện, tổ chức vệ sinh tại các khu vực di tích, tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí phù hợp với loại hình di tích phục vụ khách tham quan và người dân đến với di tích; xây dựng các chương trình giao lưu tổ chức thi tìm hiểu về di tích; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức các hoạt động sinh hoạt truyền thống, kể chuyện, giới thiệu về di tích... Thường xuyên kiểm tra định kỳ, chỉ đạo Ban quản lý di tích hướng dẫn khách tham quan di tích thực hiện nếp sống văn minh tại di tích, giữ gìn vệ sinh môi trường cảnh quan thiên nhiên di tích.

Đồng thời, Tại các di tích: Di tích Căn cứ Lõm vùng ruột Gò Dầu, huyện cần quan tâm vệ sinh, môi trường khu vực phía sau khu di tích; thường xuyên vệ sinh khu trưng bày của nhà truyền thống khu di tích. Thiết kế và đặt bảng giới thiệu di tích ở vị trí thích hợp; kiện toàn Ban quản lý di tích theo quy định. Di tích Địa đạo Lợi Thuận, huyện Bến Cầu cần có biện pháp khắc phục tình trạng mối mọt, chống xuống cấp Nhà truyền thống của di tích, chú trọng công tác phát huy giá trị di tích, vệ sinh môi trường tại di tích.

Theo Sở VHTTDL Tây Ninh

 

Tin liên quan