Cảnh báo

Bộ VHTTDL đề nghị thành phố Hà Nội bảo vệ di chỉ khảo cổ Vườn Chuối

15:23, 13 Tháng Mười Một 2019

(DSX) - Bộ VHTTDL đã có văn bản số 4550/BVHTTDL-DSVH gửi UBND thành phố Hà Nội về việc bảo vệ di chỉ khảo cổ Vườn Chuối (xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội).

Công văn nêu rõ, ngày 23/4/2019, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 1470/QĐ-BVHTTDL về việc thăm dò, khai quật khảo cổ, trong đó cho phép Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội và Viện Khảo cổ học tiến hành khai quật Di chỉ Vườn Chuối (bao gồm di chỉ Vườn Chuối, di chỉ Rền Rắn và di chỉ Mỏ Phượng), xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.

Theo Báo cáo sơ bộ kết quả thăm dò, khai quật, nghiên cứu khảo cổ học cụm di chỉ Vườn Chuối năm 2019 của Viện Khảo cổ học và kết quả kiểm tra thực tế cho thấy, đợt khai quật khảo cổ này đã phát hiện được nhiều hiện vật đồ đá, đồ đồng, đồ gốm, các dấu tích bếp lửa, lò nung, mộ táng gắn với các tầng văn hóa giai đoạn Đồng Đậu, Gò Mun, Đông Sơn. Các phát hiện khảo cổ đã khẳng định giá trị lịch sử - văn hóa, khảo cổ của di chỉ Rền Rắn, Mỏ Phượng và đặc biệt là di chỉ Vườn Chuối, đồng thời cũng giúp xác định được phạm vi, ranh giới của các di chỉ. Để có cơ sở bảo vệ và phát huy giá trị di chỉ khảo cổ này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội:

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đưa di chỉ khảo cổ học Vườn Chuối vào danh mục kiểm kê di tích của thành phố Hà Nội, tiến hành lập hồ sơ khoa học xếp hạng di tích để bảo vệ theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch mở đường 3.5 tránh ra khỏi khu vực di chỉ Vườn Chuối theo kết quả khai quật khảo cổ.

Yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức, chủ đầu tư dự án, đơn vị thi công có biện pháp bảo vệ di chỉ trong quá trình thi công, đảm bảo phối hợp chặt chẽ với cơ quan văn hóa theo dõi và dừng thi công khi phát hiện di tích theo đúng quy định tại Khoản 18 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa./.

Anh Vũ

Tin liên quan