Tầm nhìn

Bộ VHTTDL thẩm định Báo cáo KTKT tu bổ di tích đình Tân Hưng, tỉnh Cà Mau

15:22, 23 Tháng Mười 2019

(DSX)- Bộ VHTTDL đã có văn bản gửi UBND tỉnh Cà Mau về việc thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích đình Tân Hưng, xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Theo đó, Bộ VHTTDL thỏa thuận Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích đình Tân Hưng với nội dung tôn tạo Ao sen.

Tuy nhiên, Bộ VHTTDL đề nghị bổ sung, chỉnh sửa một số nội dung: Về phần thuyết minh: Bổ sung Thông tư số 17/2013/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2013 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL hướng dẫn xác định chi phí lập quy hoạch, dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích. Về nội dung hồ sơ: Đối với hạng mục lan can nghiên cứu phương án dùng bê tông sơn giả gỗ thay thế chất liệu thép để phù hợp với cảnh quan di tích; Bổ sung ảnh màu hiện trạng di tích đình Tân Hưng và thêm một số ảnh chi tiết Ao sen theo đúng quy định về kích thước ảnh.

Bộ VHTTDL có ý kiến, đồng thời đề nghị UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo các cơ quan liên quan bổ sung, hoàn thiện Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thông báo rộng rãi nội dung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tại địa phương để tạo sự đồng thuận và triển khai các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật hiện hành./.

T.T

Tin liên quan